Leadership Consulting

Pomůžeme vám, aby vaše firma prosperovala.

Ať se jedná o organizační změny, překotný růst, fúze nebo akvizice, můžete se spolehnout na naše know-how a dlouholetou praxi, zahrnující firmy různých velikostí a zaměření. Změna je pro každou firmu zásadní zkouškou. Provedeme vás plánováním vaší strategie a firemní vize. Podpoříme vás ve všech fázích změnového procesu. Leadership Consultinng od Human Garden.

Executive and leadership consulting

LEADERSHIP CONSULTING

PORADENSKÉ SLUŽBY

Provedeme vás plánováním vaší strategie a firemní vize. Nastavíme společně s vámi efektivní fungování vaší organizace. To znamená, že se společně podíváme na oblasti corporate governance, stakeholder analýzu, organizační uspořádání (target operating model), firemní hodnoty a kulturu. Spolupráci k leadership consultingu můžeme doplnit i o executive koučink či mentorink nebo facilitaci různých témat, které vaše vedení firmy řeší.

ZMĚNA & TRANSFORMACE

PODPORA A KOMUNIKACE ZMĚNY

Změna je pro každou firmu zásadní zkouškou – navíc často probíhá několik změn současně, zvlášť pokud se jedná o firemní transformace. Pomůžeme vám si udělat jasno, konkretizovat priority a vybrat klíčové hráče. Podpoříme vás ve všech fázích změnového procesu. Od analýzy současné situace, pojmenování cílové vize, až po nastavení a exekuci jednotlivých kroků. Zpracujeme procesní analýzu, personální audit, Due Dilligence, apod. Nabídneme vám promoc při krizovém řízení a pomůžeme nastavit komunikaci změny do všech pater firmy.

HR PORADENSTVÍ

KONZULTACE A IMPLEMENTACE PROCESŮ

Kromě leadership consultingu, nabízíme HR konzultace od pracovního práva, odměňování, motivace, rozvoj až po nastavení kompletní HR strategie a interim managementu. Jsou určené jak menším a středním podnikům, které chtějí své HR zkvalitnit, tak i velkým firmám a korporacím, kde HR již je zavedené a uvítají nové nápady či kapacitní pomoc. Zaměřujeme se na současné trendy zjednodušování procesů a jejich zefektivnění. To vše v souladu s firemní strategií a platnou legislativou.

Pomohli jsme vyrůst