Leadership Consulting

Pomůžeme vám, aby vaše firma prosperovala.

Ať se jedná o organizační změny, překotný růst, fúze nebo akvizice, můžete se spolehnout na naše know-how a dlouholetou praxi, zahrnující firmy různých velikostí a zaměření. Změna je pro každou firmu zásadní zkouškou. Provedeme vás plánováním vaší strategie a firemní vize. Podpoříme vás ve všech fázích změnového procesu a životního cyklu zaměstnance.

leadership consulting

LEADERSHIP CONSULTING

PORADENSKÉ SLUŽBY

Provedeme vás plánováním vaší strategie a firemní vize. Nastavíme společně s vámi efektivní fungování vaší organizace. To znamená, že se společně podíváme na oblasti corporate governance, stakeholder analýzu, organizační uspořádání (target operating model), firemní hodnoty a kulturu. Spolupráci k leadership consultingu můžeme doplnit i o executive koučink či mentorink nebo facilitaci různých témat, které vaše vedení firmy řeší.

ZMĚNA & TRANSFORMACE

PODPORA A KOMUNIKACE ZMĚNY

Změna je pro každou firmu zásadní zkouškou – navíc často probíhá několik změn současně, zvlášť pokud se jedná o firemní transformace. Pomůžeme vám udělat si jasno, konkretizovat priority a vybrat klíčové hráče. Podpoříme vás ve všech fázích změnového procesu – od analýzy současné situace, pojmenování cílové vize, až po nastavení a exekuci jednotlivých kroků. Zpracujeme procesní analýzu, personální audit apod. Nabídneme vám pomoc při krizovém řízení a pomůžeme nastavit komunikaci změny do všech pater firmy.

HR PORADENSTVÍ

KONZULTACE A IMPLEMENTACE PROCESŮ

Provedeme Vás organizační změnou – projektově zastřešíme celý proces změny, aby Vám něco neuteklo, případně se ujmeme jen určité části, na kterou nemáte vlastní kapacitu či know-how.

Podpoříme Vás při transformaci HR – sladíme HR strategii s obchodní strategií firmy, nadesignujeme organizační strukturu včetně popisů pracovních pozic tak, aby změnu podpořila, pomůžeme změnu komunikovat a překlopit ji do firemní kultury.

Pomůžeme optimalizovat procesy – na základě auditu současného stavu, zjištění neefektivních, či duplicitních aktivit navrhneme změny.

Zajistíme Interim HR manažera/business partnera/specialistu, který překlene výpadek kolegy/ně, posílí Váš tým v období, na které si sami netroufáte nebo nemáte vlastní kapacity.

Pomůžeme v jednotlivých hardových a softových HR oblastech jako je odměňování, vzdělávání (více viz People Development), nábor (více viz Executive Search), pracovní právo, proces onboardingu či naopak offboardingu a propouštění, firemní kultury a zaměstnanecké spokojenosti či engagementu.

Jsme k dispozici pro komplexní projekty i dílčí aktivity. Zjišťujeme, co přesně potřebujete, a to také dodáváme. Naladíme se na vaši vlnu a děláme vše pro to, abyste získali reálnou přidanou hodnotu.

Pomohli jsme vyrůst