HR AKADEMIE

Startujeme 15. října 2021

6 modulů – 7 studijních dní – 6 profesionálů svého oboru

přihlášení a kontakt

 

Ucelený program zaměřený na rozvoj budoucích personalistů a HR manažerů. Jak si vybudovat osobnost v obosru HR, jak se stát dobrým HR manažerem, jak se prosadit ve firmě a jak umět vyjednávat. Budeme také mluvit o nových HR trendech, digitalizaci i modernizaci HR. Sejdeme se offline a budeme sdílet své zkušenosti a čerpat nové dovednosti v oblasti HR.

 

MODULY:

I. STRATEGIE HR – role HR ve firmě, životní cyklus firmy a zaměstnance, různé podoby HR ve firmě a úspořádání, životní cyklus firmy, jak HR strategie vychází z cyklu firmy, jak se vytváří HR strategie – vize. Vývoj role HRBP, Trendy v řízení lidí. Partnership – Jake role ma HRBP plnit?

II. ZNALOST BUSINESSU – Znáš svoji firmu? Co přinášíš do firmy? Jsi partnerem pro business? Představení různých nástrojů pro business analýzu firmy a jejich využití v praxi. SWOT analýza externího prostředí. Znalost konkurence, marketingová analýza z pohledu businessu.

III. HR EXPERTIZA – pre-boarding, onboarding, outplacement. Tvoření životního cyklu zaměstnance – provázanost a procesy. HR marketing – Propojení s employee branding, EVP. Propojení HR a marketingu. Plánování + HR reporting, benefity a odměňování, controlling.

IV. VZTAHY A DŮVĚRA – základy koučování, dotazování a aktivního naslouchání, mentoring. Vybrané koučovací metody pro práci HR managera. Networking, vztahy v rámci firmy. Facilitace, moderace porad, mediace. Vyjednávací techniky – Umění prosadit a prodat HR. Prezentace pro klíčové stakeholdry. Jak prosadit změny, nové trendy v rámci firmy. Jak si připravit cíl a argumenty k vyjednávání.

V. PRÁVNÍ MINIMUM – Organizační management – TOM, corporate governance model. Základní principi při definování organzační struktury, výstupy modelu. Zplošťování organizačních struktur. GDPR, Transformace a organizační změny z pohledu zákoníku práce (zákoník práce v praxi).

IV. OSOBNOST A TÝM – psychodiagnostika a sebepoznání, budování respektu, moje značka, techniky na posílení týmové spolupráce. Jak se prosadit ve firmě, posílení postavení HR ve firmě, budování respektu. Jak budovat svoji značku a proč to má smysl? Kdo jsem já a kdo jsou ostatní.

PŘIHLÁŠENÍ A KONTAKT

LEKTOŘI – PROFESIONÁLOVÉ SE ZKUŠENOSTMI Z OSOBU HR A BUSINESSU:

 

Mgr. Barbora Stejskalová, MBA

Ing. Aleš Kubík

JUDr. Alena Stejskalová

Mgr. Michal Vrajík, advokát

Ing. Anna Martínková

a další

 

TERMÍN A CENA:
  • startujeme 15. října v 9:00 celodenním workshopem a školíme vždy v pátek či v sobotu nebo oba dny (1x – 2x v měsíci)
  • další plánované dny jsou: 5.11, 19. + 20.11, 3.12, leden 2022, únor 2022
  • prezenční výuka v prostorách Human Garden s.r.o., Ostrovní 126/30
  • cena: 35 000,-Kč bez DPH
  • cena zahrnuje prezenční výuku v prostorách HG, studijní materiály, e-learningovou podporu, certifikát Human Garden
  • přihlaste se s kolegou či kolegyní z 1 firmy a dostanete 5% slevu