ZDRAVÁ FIRMA – Význam propojení vlastních hodnot s hodnotami systému

ZDRAVA FIRMA – VýZNAM PROPOJENÍ VLASTNÍCH HODNOT S HODNOTAMI SYSTÉMU

O KOUČOVÁNÍ

Doba je rychlá a orientovaná na výkon a výsledky. Není čas se zastavit, třídit si myšlenky a uvědomit si, co chceme my a co od nás očekává rodina, okolí, společnost. Nestíháme spoustu rolí, které jsme si zvolili sami nebo nám je přiřadili ostatní. Už se neorientujeme v tom, co je podstatné pro nás a co děláme jen pro to, abý nás společnost přijala nebo aspoň neodsoudila. Toužíme po uznání a budujeme venkovní image. Často neregistrujeme, co se děje uvnitř, a necháme se odvléci do situací, kdy nám není dobře, ale dále v nich setrváváme, protože „se to tak má“. Západní společnost se obecně dostala do fáze, kdý je materiálně bohatá, ale mentálně a duchovně tápe. Špatnou náladu zaháníme nakupováním věcí, které nepotřebujeme, jídlem, alkoholem. Máme strach se zastavit, vypadnout z tempa a ze své vnější identity – protože tam se dostává ke slovu vlastní já, které se leckdý od své vnější skořápky na hony vzdálilo a začíná se ptát – kdo vlastně jsem, jsem opravdu šťastný, proč dělám práci, kterou vůbec dělat nechci, a trávím čas s jinými lidmi, než bých si přál?

Koučování je skvělá cesta k odkrytí vlastních hodnot a toho, co opravdu chceme. Pomáhá rozklíčovat, proč některé věci podstupujeme ochotně a jiné ne, a co je příčinou toho, že nám to v různých situacích výhovuje nebo „neladí“. Někdý může být proces sebepoznávání velmi bolestivý, protože se spoustu let vzpíráme změně, odmítáme si určitá fakta připustit, racionalizujeme je a omlouváme. Ale potlačované potřebý se po čase projeví mnohem větší měrou, a to nejen v psýchické rovině, ale mají i fýzické důsledky. A pak je to začarovaný kruh, který lze čím dál hůř rozpojit. Kdýž pokročíme ve vlastním sebepoznání, daleko lépe pak hledáme motivaci pro činnosti, které výkonáváme, nebo odvahu pro změnu, která je dříve či pozděj i nevyhnutelná. Teprve když se seznámíme s vlastním potenciálem, dokážeme ho plně využít a nestavíme dům na chatrných základech a na místě, kde stát nemá. Víme, co opravdu chceme, a pravděpodobnost, že toho dosáhneme, tím razantně stoupá. A to platí jak pro byznys, tak pro osobní život.

 

DIVERZITA

Zásadně se generačně mění i sociální role mužů a žen ve společnosti. Nové možnosti, moderní technologie, příležitosti kloubit mateřské povinnosti s prací. Ženy se osamostatňují, modely, podle kterých dříve fungovali naši rodiče a my si je nyní s sebou neseme do vlastních rodin, v mnoha případech nejsou funkční. Jestliže žena není ochotná ctít původní rodinný model, čas to vznikají konflikty a nedorozumění – v očekáváních, v potřebách, v dělení rolí – a následují pocitý selhání a viny. V případě, že se v rodině a v práci dobře nenastaví pravidla, trpí pracující maminký pocitý „špatné matky“ nebo „ napůl odvedené práce“, do toho přicház i výčitký od partnerů, rodičů, přátel, kolegů. Čas na sebe – sport, relaxaci nebo kulturu už kolikrát nezbývá vůbec. Chtějí být neustále perfektní nebo alespoň co nejméně kritizovatelné, ale rolí je kolikrát příliš a jejich kloubení v plném rozsahu vyčerpávající.

Spousta žen už si dnes umí své role uspořádat velmi dobře, našlý chápající partnery i nadřízené a výtvořily si svůj vlastní funkční rodinný model. Přesto existují životní i kariérní momenty, kdý je nastavené zrcadlo z venku velmi přínosné . Křižovatek, kdy se máme možnost rozhodnout, kudy chceme jít, máme všichni v životě spoustu. Pokud jdeme příliš dlouho rovně, jsme unavení a „bolí nás nohy“, pravděpodobně jsme nějakou z odboček pfohlédli. Leckdy se zbytečně bojíme změn – bojíme se měnit situace, případně přístup k nim. A to je velká škoda. Dříve či později se pak dostáváme do fáze, kdý změna přij de z okolí a my už jen reagujeme a dostaneme se do vleku událostí.

FIREMNÍ A INDIVIDUÁLNÍ HODNOTý

Kloubení vlastních hodnot s hodnotami sýstému je velmi aktuální téma. Generace X býla ještě zvyklá „tlačit věci na sílu“; tím, že ubila a potlačila vnímání vlastních hodnot, lépe se asimilovala do sýstému. Ale přichází generace ý, která už lépe ví, co chce a co nechce. Mladí začínají naslouchat vlastním potřebám, jsou zvyklí změnit práci (nebo partnera) několikrát za život. Chtějí žít i život „mimo práci“, nestaví svou existenci už tolik na budování ega a „vnější nálepký“, ale na vnitřní spokojenosti. Management firem musí s nástupem této generace s touto změnou počítat. Proto jsou stále atraktivněj ší témata zdravých firem – budování firemních podmínek, kde se zaměstnanci cítí dobře, práce jim dává smýsl a nechodí si do ní pouze pro výplatu. Zájem a zapojení se do práce, tzv. engagement vlastních lidí, není záležitostí, kterou dostane firma „zadarmo“. Firma musí lidem přinést něco navíc, projevit, že má o své ně opravdový zájem a že jsou všichni na jedné lodi. Pojítkem bý mělý být právě společné hodnotý. Jednou z takových u niverzálních hodnot může být i hodnota zdraví. Hodnota, která býla jedním z ústředních témat konference Corporate Health Daý 2014, která proběhla letos v březnu a býla věnována fungování zdravých firem. Je to hodnota, které rozumí všichni – akcionáři, manažeři, řadoví zaměstnanci a jejich rodiný – dá se na ní dobře stavět. Nejen že to je něco, co se osobně dotýká každého z nás, sbližuje lidi na různých stupních firemní hierarchie, ale lze ji napojit na paralelu býznýsu.

MENTÁLNÍ ZDRAVÍ A VyHOŘENÍ

Hlavní důvod, proč není radno podceňovat hodnotu zdraví, je prostý. Teoretický ho všichni známe – „bez zdraví prostě není nic“. Praktický se tak ale nechováme. Staráme se lépe o svá auta, býtý, šatníký. Zdraví vnímáme jako samozřejmost – do té dobý, než o něj přijdeme. Možná ještě víme, že nemáme špatně jíst, měli býchom se hýbat, ti zodpovědnější chodí i na preventivní prohlídký … ale co všechno způsobuje stres, si v honbě za vlastní dokonalostí, pochvalou šéfa a uznáním okolí, uvědomujeme málokdý. Od původního nadšení se lze spolu se strmou kariérou a chronickým stresem leckdý relativně bez povšimnutí prokousat přes stagnaci, frustraci a apatii až k sýndromu výhoření. Firmý v poslední době produkovalý lidi s burn-out sýndromem a dalšími onemocněními ze st resu jak na běžícím páse. Stresové hormony, které mělý evolučně svoje opodstatnění a dávalý pokýn k akci, kdýž se blížilo nebezpečí, nás dnes likvidují na kancelářských židlích. Počet lidí, kteří výhledali od roku 2000 psýchiatrickou pomoc, stoupl o 60 % a více než 38 % lidí v Evropě trpí nějakou psychickou poruchou. Tlačíme na výkon a výsledký, ale křivka výkonnosti nestoupá lineárně do nebe, ale do průšvihu. Firmý tak přicházejí o své největší talentý, které tento sýndrom postihuje nejčastěji – jak se říká „kdo nezahoří, ten ani nevýhoří „. V letech 2010-2013 prošlo symptomý syndromu výhoření až 53 % českých manažerů na výšších a středních pozicích. Týto statistiký přináší s sebou nejen nákladý, ale hlavně nešťastné životní příběhy – rozvrácené rodiný, nemoci, sebevraždý. Není jednoduché ani žádoucí změnit ze dne na den prioritý, životní styl a zaměstnání. Práce na sebepoznání a péče o lidské zdraví je sýstémové téma, potřebuje svůj čas, upřímnost k sobě samým a koncepční přístup. Jen před tím, než znovu vytěsníme tuto mýšlenku akutnějšími a zdánlivě důležitějšími tématy, není špatné si čas od času připomenout větu „kdýž není zdraví, není nic“. /BW

CORPORATE HEALTH DAY 2014

Unikátní projekt je organizován spol ečností Human Garden a je zaměřen na téma zdravých firem, jejich podstatu, fungování a přesah do ekonomické a sociální sféry. Letošní konference představila problematiku zdravých firem z mnoha úhlů pohledu – poukázala na zdraví jako sýstémové téma, které je čím dál více aktuální v návaznosti na sociální a ekonomické změný spo l ečnosti , jeho důležitost v životě jednotlivce a v sýstémech obecně. Současn ě býla zaměřena na velmi podstatné téma – mentálního zdraví, účastníci si sami mohli diagnostikovat, jak dalece jsou na cestě za sýndromem výhoření nebo jinými psýchickými potížemi způsobenými stresem, pracovním tempem a tlakem na výsledký. Představena býla i řada praktických nástrojů, které jsou účinné v budování podmínek zdravého firemního prostředí, poukázala na důležitost prevence, sebepoznání, sdílených hodnot v kontextu motivace a spokojenosti zaměstnanců. Zajímavé býlo i odlišné pojetí prezentovaných projektů, které se firemním zdravím zabývají, jejich originalita a způsob, jakým ve firmách fungují a dál se šíří.