Zase po mě chce exekutor součinnost. Co si počít?

Exekuce vedená vůči zaměstnanci znamená pro mzdovou účetní dvojí starost. Jako by nestačilo, že musí správně spočítat srážky ze mzdy zaměstnance (pokud se exekuce vede tímto způsobem), což není vždy jednoduché, ještě se na ni většinou obrátí exekutor se žádostí o tzv. „součinnost“. V praxi to znamená, že exekutor zašle zaměstnavateli dotazník, za který by se nemusela stydět ani tajná policie a ve kterém chce o zaměstnanci vědět vše včetně totožnosti prarodičů sestřenice ze čtvrtého kolene a velikosti malíčku levé nohy. Co má v takovém případě mzdová účetní dělat?

Na začátek je třeba potvrdit, že exekutor součinnost (bohužel) požadovat může a zaměstnavatel tak nemůže žádost exekutora o součinnost zcela odmítnout. To by mu hrozilo, že mu exekutor uloží pořádkovou pokutu. Na druhé straně povinnost součinnosti rozhodně není neomezená. Exekutor může po zaměstnavateli požadovat jen údaje, které souvisí s prováděnou exekucí, tedy zjednodušeně řečeno identifikační údaje zaměstnance a údaje o jeho majetku.

Mzdová účtárna tak typicky exekutorovi sdělí výši mzdy zaměstnance, typ pracovněprávního vztahu (zda jde o pracovní poměr nebo o vztah z dohod o práci konané mimo pracovní poměr), poslední známou adresu zaměstnance, informuje exekutora o již prováděných srážkách, případně předá exekutorovi telefonický kontakt na zaměstnance. Pokud by mzdová účetní věděla například, že zaměstnanec je zaměstnán na částečný úvazek ještě u jiné společnosti v koncernu, neměla by exekutorovi zatajovat ani to.

Naopak, co mzdová účtárna rozhodně nemusí, je hrát si na detektiva a údaje o zaměstnanci exekutorovi aktivně shánět. Od toho má exekutor svůj úřad, vybavený svými zaměstnanci, aby se mohl dopátrat potřebných informací. Pokud tedy mzdová účetní zjistí, že některé exekutorem požadované informace nemá k dispozici, neznamená to, že je nutně musí sehnat. Do žádosti o součinnost v takovém případě prostě vyplní, že jí dané údaje nejsou známy.

Jakkoliv tedy součinnost s exekutorem představuje pro mzdovou účetní zdržení od práce a rozhodně nejde o vítané vytržení ze stereotypu, její poskytnutí je nutné a úplně vyhnout se mu nelze. Na druhou stranu by si mzdová účetní měla vystačit s údaji, které již má o zaměstnanci k dispozici a může je lehce „vytáhnout“ z účetního či personálního systému.

Povinnosti zaměstnavatele ale nekončí poskytnutím součinnosti. Chcete-li se o Vašich povinnostech při exekuci vedené proti zaměstnanci dozvědět víc, nebo si třeba ujasnit, jaké jsou Vaše práva a povinnosti, pokud je zaměstnanec v insolvenci, přijďte  14. 6. 2016 nebo 16. 6. 2016 od 14:00 na naše „Garden Coffee“, které bude věnováno tématu exekucí a insolvencí zaměstnanců a co znamenají pro zaměstnavatele. Seminář povede Michal Vrajík, advokát specializovaný na pracovní a procesní právo, jenž s Human Garden dlouhodobě spolupracuje.

 

Autor: Michal Vrajík, innovalegal, pro Human Garden