Workshop k alternativní pracovní síle

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 25. ledna (VS ČR) Věznice se včera zúčastnila v Praze workshopu k využívání alternativní pracovní síly pořádaného personální společností Human Garden, s.r.o.  V Karlovarském kraji se řada zaměstnavatelů potýká s nedostatkem pracovní síly a tento problém chce řešit využitím práce odsouzených. Na setkání v Praze se sešli zástupci vězeňské služby, podniky, které vězně již zaměstnávají a firmy, které o tomto kroku uvažují.

Zájem o zaměstnávání odsouzených má stoupající tendenci. Před dvěma lety ještě odsouzení na pracoviště mimo areál kynšperské věznice jezdili jen na práce v lese či ve stavebnictví, dnes je poptávka v podstatě po jakékoliv profesi. Od pekařů, zámečníků, obráběčů kovů, po úklidové činnosti a výroby různých produktů. Věznice využívá pro zaměstnávání dvě ze čtyř forem stanovených zákonem o výkonu trestu odnětí svobody, Jedná se o vlastní režii, kdy jsou odsouzení zařazováni ve vnitřním provozu na pomocné práce na pozicích kuchař, skladník, zedník, instalatér, truhlář, údržbář, uklízeč, knihovník a podobně. Druhou formou je provozovna střediska hospodářské činnosti. Tady je zaměstnávání prováděno smluvně u cizích subjektů zpravidla v rámci Karlovarského kraje. Zaměstnávání probíhá na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, ve které jsou upraveny podmínky spolupráce. Zaměstnat maximální počet vězňů je jednou z nejzásadnějších priorit. Možnost splácet dluhy, získat pracovní návyky, upevnit nebo rozvinout pracovní dovednosti je předpokladem k snížení rizika jejich recidivy. Některé firmy si odsouzené chválí natolik, že jim nabídnou práci i po ukončení výkonu trestu. Počet zaměstnavatelských subjektů se pohybuje nyní kolem třiceti.  Ve věznici vykonává aktuálně svůj trest více než tisíc odsouzených a zaměstnanost dosahuje 45%.

Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-kynsperk-nad-ohri78/informacni-servis-1590/aktualitky-straz-291/workshop-k-alternativni-pracovni-sile