Využíváte plného potenciálu svých lidí?

Nejsou právě lidské zdroje tím, co brání další expanzi a prosperitě vaší společnosti?

V přirozeném cyklu života firmy nastávají momenty, kdy musejí její struktura a interní procesy pružně reagovat na aktuální vývojovou fázi. Odhadnout ten správný moment a reflektovat vlastní potřeby bývá mnohdy velmi obtížné.

Jak lze takovou situaci řešit?

Společnost Human Garden, která pomáhá svým klientům definovat aktuální stav HR, optimalizovat ho a připravit na další fáze budoucího vývoje, se zaměřuje jak na komplexní poradenství v oblasti HR, tak na rozvojové programy. Ty fungují na principech 70-20-10 s výrazným zastoupením koučinku a mentorinku. Podnikatelskou vizí Human Garden je propojování efektivního HR s konceptem zdravé firmy, která pro zaměstnance vytváří kvalitní, motivující a zdravé pracovní prostředí. Zkušený seniorní tým společnosti čerpá z mnohaletých praxí svých členů z korporací, SME i start-upů a dokáže poskytnout pestré portfolio profesionálních služeb, od odborného poradenství po nastavení základů HR malým a středním podnikům, ale i velkým korporacím. Human Garden nabízí i kompletní outsourcing všech činností HR včetně „zapůjčení“ HR Interim Manažera.

Co dělá Human Garden jinak než ostatní?

Ve své práci reaguje na aktuální trendy zjednodušování a zefektivňování firemních procesů, využívá on-line řešení a flexibilních forem práce s lidmi a jejich potenciálem. Každému klientovi volí takové nástroje, produkty a programy, které jsou účelné, moderní, ale zároveň velmi srozumitelné a jsou v souladu s firemními vizemi a strategií. Cílem je dosažení maximálního, a hlavně dlouhodobého efektu optimalizace řízení a rozvoje vlastních lidských zdrojů.

Jaké situace řešíme obvykle u našich klientů v praxi?

Příkladem dlouhodobé spolupráce je klient, jehož rostoucí firmě přestal dosavadní interní systém HR vyhovovat. Human Garden tomuto klientovi nabídla řešení ve formě HR Interim Managementu – dodání konkrétního konzultanta, který je osobně přítomen postupné implementaci nové podoby komplexního firemního HR. Velkou výhodou je vždy pro klienta dlouholeté knowhow a expertních znalostí HR, kterými Human Garden disponuje. Bylo nutné nastavení nezbytných, a hlavně vhodných personálních procesů a jejich implementace do praxe. Pak následovalo vytvoření systému hodnocení zaměstnanců, jejich dlouhodobé motivace podpořené správným systémem benefitů. V několika velkých korporacích, které nebyly spokojeny s efektivitou a výsledky HR, provedla Human Garden kompletní audit všech personálních činností, navrhla zavedení prvků, které zoptimalizují firemní procesy, a v implementační fázi tyto změny pomohla uvést do života. Po zavedení těchto opatření se oblast HR těchto společností výrazně zefektivnila.

(časopis Podnikatel)