Úspěšné zakončení programu MISE RICOH

„Jako obchodní ředitel musím ocenit hlavně profesionalitu společnosti Human Garden, kvalitu personálního zajištění v rámci MISE RICOH, flexibilitu v rámci programu, pochopení našich požadavků a potřeb včetně uvedení do realizace. Profesionalita společnosti Human Garden zcela jistě přispěla k našim obchodním výsledkům v obou teritoriích a transformaci obchodních kanálů v rámci standardu RICOH.“ říká Ing. Bohumil Hlouch, obchodní ředitel společností RICOH CR a RICOH Slovakia.

„Se společností Human Garden spolupracujeme téměř dva roky, v loňském roce jsme se rozhodli společně realizovat tréninkový program RICOH MISE pro obchodní zástupce, obchodní ředitele a marketing společnosti RICOH CR a RICOH Slovensko. Plánovaným cílem celoročního programu, mělo být nastavení základních obchodních standardů a klasifikace / obchodní prodejní kanály a jednotlivé obchodní kategorizace obchodních zástupců společnosti RICOH. Samostatným a klíčovým programem v rámci RICOH MISE byl program pro obchodní manažery se zaměřením na standardizace procesů jednotlivých obchodních týmů, práce s týmem, komunikace v rámci týmu a manažerské dovednosti jednotlivých manažerů. Dále jsme v rámci RICOH MISE realizovali program presentačních dovedností, v našem případě zaměřený na produktové manažery společnosti RICOH s cílem zaměřit se na skupinu zaměstnanců RICOH, která musí zcela profesionálně zvládat uvedenou dovednost, a to jak při interní práci, tak směrem na naše zákazníky. 

RICOH MISE měl několik části:

 • Příprava programu RICOH MISE – plánování jednotlivých částí, obchodní „Mystery shopping“, analýza současného stavu a nastavení harmonogramu.
 • Program RICOH MISE pro manažery – specifické potřeby zaměřené na manažerskou práci v rámci obchodních týmů / kanálů.
 • Program MISE RICOH pro produkt/marketingové manažery.
 • Vyhodnocení cílů, reporting v rámci jednotlivých týmů, manažerů a obchodních zástupců.

Celoroční programové schéma, rozděleno na tři etapy / časové úseky, realizované ve dvou dnech v lokaci mimo prostory RICOH, vždy koncipované do úkolů a jejich plnění + doplněno fyzickým vedením všech manažerů a obchodních zástupců v terénu, přesněji řečeno u našich zákazníků, účast na řešení praktických realizací a následná zpětná vazba byla zejména pro všechny účastníky velkým přínosem a výborná volba.

Co bych z mého pohledu zejména vyzvednul:

 • Precizní příprava a plánování RICOH MISE.
 • Stanovení cílů a priorit v rámci programu.
 • Zodpovědná příprava všech workshopů v rámci programu / jednotlivé části RICOH MISE.
 • Praktický přechod programu od teorie k realizaci včetně práce v obchodním terénu.
 • Vlastní přesnost, organizovanost, kvalita materiálů a forma.
 • Samostatnou a důležitou kapitolou jsou vlastní trenéři schopni reagovat na aktuální potřeby s důrazem převod teorie k vlastní praktické realizaci.
 • Flexibilita programu, nasloucháním našim potřebám, hodnotící schůzky a korekce programu v rámci jednotlivých částí.
 • Zpětná vazba a vlastní hodnocení.“

Autor: Ing. Bohumil Hlouch, obchodní ředitel společností RICOH CR a RICOH Slovakia