Trh práce 2017: nedostatek lidí firmám pomohou řešit online aplikace

Letošní rok bude podle predikcí odborníků zlomovým. Klesající nezaměstnanost v České republice, která je už aktuálně nejnižší v Evropě, bude zpomalovat, až dosáhne svého pomyslného dna. Pracovní trh se tak dostane na úroveň tzv. přirozené nezaměstnanosti, a tedy se bude pohybovat kolem 4 %. Na trhu tak prakticky nezůstanou „žádní“ volní lidé – potenciální zaměstnanci. Riziko fluktuace stávajících zaměstnanců je na druhé straně také stále relativně vysoké.

S odkazem na nastíněný vývoj se nabízí otázka: Vybírají si firmy své kandidáty, anebo naopak kandidáti firmu? Mnozí by jistě podotkli, že sympatie musí být vždy vzájemné. „Postupně se nicméně dostáváme do stavu, kdy se z personalistů stávají spíše marketéři, kteří zajímavé talenty chápou jako cenné potenciální klienty. Zkoumají jejich chování, zjišťují jejich potřeby. Cílem je prodat těmto talentům značku dobrého zaměstnavatele těmi správnými nástroji a ve správný čas. Kvalitní kandidáti si zkrátka mohou vybírat a firmy by měly více naslouchat,“ hodnotí stávající situaci Barbora Stejskalová, majitelka společnosti Human Garden.

Trendů, které se objevují, je jako máku. Personalisté dnes využívají stále častěji sociální sítě k náboru a HR marketingu a snaží se dostat ke svým „zákazníkům“ (kandidátům) co nejblíže. S tím úzce souvisí také využívání mobilních telefonů jako jednoho z možných přístupových kanálů k potenciálním kandidátům. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti comScore z roku 2016 totiž dospělý člověk v produktivním věku stráví používáním mobilního zařízení a nejrůznějších aplikací průměrně až okolo 80 hodin měsíčně, tedy zhruba 2,5 hodiny denně. U mladší generace do 24 let je to dokonce až 93,5 hodiny měsíčně. Zaměstnavatelé přitom zatím ani zdaleka neinvestují tolik času do toho, aby na tyto informace reagovali a těžili z nich při vytváření své personální strategie.

Příkladů efektivního využití může být bezpočet. „U našich klientů se nám například osvědčila chytrá náborová aplikace, kterou si pod značkou zaměstnavatele potenciální kandidáti stáhli do svého mobilního zařízení. Klíčovým prvkem je především poutavý obsah, který by měl vzbudit pozitivní emoce spjaté s danou firmou. Náborem to však nekončí. Využití těchto chytrých nástrojů se velmi dobře osvědčuje třeba i v průběhu adaptačního procesu po přijetí nového zaměstnance. Studie totiž dokazují, že doba mezi uplynutím výpovědní lhůty a nástupu do nové firmy bývá vysoce kritickým obdobím,popisuje jednu z aplikací paní Jana Benáková, obchodní ředitelka Human Garden.

Je pouhou otázkou času, než se ze stávajícího HR, které zatím využívá více či méně tradičních nástrojů, stane HR digitální, které přesně ví, kdy a jakými cestami s lidmi komunikovat tak, aby plně zabezpečilo stabilitu svých personálních potřeb – zabránilo fluktuaci zaměstnanců a získalo nové nejen v této turbulentní době.

Barbora Stejskalová

Začínala jako obchodní zástupce DePuy Orthopaedics u společnosti Johnson & Johnson. Následně v roce 1999 nastoupila do GE Capital na pozici regionální HR manažerky, poté přešla na funkci HR projektové manažerky v Irské evropské centrále firmy. Od roku 2003 působila jako výkonná ředitelka divize lidských zdrojů společnosti T-Mobile na Slovensku a následně v České republice. V roce 2012 založila konzultační společnost Human Garden, jíž je majitelkou a osobně se věnuje roli senior konzultanta, mentora a exekutivního kouče. Má dvě děti a k jejím zájmům patří cestování, cyklistika, lyžování, turistika a architektura.

Jana Benáková

Obchodní a marketingová ředitelka personálně-poradenské společnosti Human Garden. Jedenáct let působila ve společnosti IBM, později nastoupila do české IT společnosti OKsystem, kde se věnovala marketingu, obchodu a prodeji personálních systémů. Právě spojení oblasti IT a HR ji nasměrovalo do společnosti Human Garden, kde působí od roku 2015. Pomáhá na trh aplikacím a systémům, které jsou určeny převážně pro HR a na práci ji nejvíce baví hledat z množství variant ta nejlepší řešení pro klienty komplexně napříč HR problematikou. Má dvojčata a jejím zájmům patří jóga, lyžování, golf.

Týdeník Euro, 27. 3. 2017