Souběh funkcí povolen?

V poslední době se čím dál více setkáváme s názorem, že po nálezu Ústavního soudu ze září loňského roku je v ČR povolený tzv. souběh funkcí. Připomeňme, že souběhem funkcí je stav, kdy je jedna a tatáž osoba jednatelem/členem představenstva společnosti a zároveň jejím zaměstnancem na vedoucí pozici (např. jako CEO nebo generální ředitel).

Rádi bychom Vás v tomto ohledu upozornili, že takový závěr je zatím předčasný. Ústavní soud ve svém přelomovém nálezu řekl pouze to, že nesouhlasí s dosavadní argumentací obecných soudů a Nejvyššího soudu a že souběh funkcí nelze zakazovat na základě dosud používaných argumentů.

Ústavní soud ale neřekl, že souběh funkcí je dovolený. Naopak – Ústavní soud uvedl, že nechává na obecných soudech a Nejvyšším soudu, aby se rozhodly, jak dál. Pokud chtějí obecné soudy nadále rozhodovat, že je souběh funkcí zakázaný, musí svá rozhodnutí lépe odůvodnit a přinést nové argumenty.

Proto i nadále až do vyjasnění této otázky v judikatuře obecných soudů doporučujeme, aby jednatel nebo člen představenstva působil ve společnosti na základě jedné písemné smlouvy o výkonu funkce, v níž bude sjednána veškerá jeho odměna, výhody, a dále i případné pracovněprávní instituty, jako je například placené volno, odměna v případě nemoci, peněžitá náhrada při odvolání z funkce apod.

V případě zájmu Vám rádi poskytneme bližší vysvětlení, přezkoumáme situaci ve Vaší společnosti a připravíme pro Vás řešení šité na míru, včetně přípravy veškeré smluvní i korporátní dokumentace.

 

Autor: Mgr. Michal Vrajík, advokát se specializací na pracovní a korporátní právo a externí spolupracovník Human Garden