Seminář Jak pracují odsouzení?

V pátek 2.6.2017 jsme byli pozváni na seminář pořádaný Občanským sdružením Za branou, z.s, který se věnoval problematice zaměstnávání odsouzených a zaměstnávání osob po výkonu trestu. Partnery tohoto semináře byla Věznice Rýnovice a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Odpověď na otázku „Jak pracují odsouzení“ přišli hledat zástupci Věznice Rýnovice, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci,  Rubikon centra či personalistka společnosti Crocodille ČR.

Podělit o vlastní zkušenosti z praxe se přišla i Irena Filařová Nucová, Senior HR Project Manager ze společnosti Human Garden, která v poslední době  u klientů pomáhá odhodit možné předsudky či obavy a snaží se společně s klienty podívat se na možné zdroje získávání zaměstnanců v širším kontextu a pomáhá využít tohoto obrovského potenciálu.