Malé nahlédnutí do „Executive Search“

Přímé vyhledávání kandidátů neboli Executive Search (ES) je jednou z nejčastějších služeb, kterou našim klientům poskytujeme v oblasti náboru. Ne každý však ale přesně ví, co přímé vyhledávání obnáší, pro jaké pozice je vhodné a v čem spočívají jeho hlavní výhody. Často je proto termín Executive Search zaměňován s pojmem Headhunting nebo Recruitment. Pojďme si tedy v této oblasti udělat alespoň trochu jasněji.

Je třeba říct, že ani odborná terminologie není zcela jednoznačná a v dostupných zdrojích naleznete různé kategorizace, kdy jednou je Executive Search nadřazený Headhuntingu nebo Recruitmentu,  po druhé je to naopak a můžete se setkat i s tím, že jsou oba nebo i všechny tři termíny považovány za synonymum.

U nás v Human Garden od sebe tyto služby také rozlišujeme, nicméně je všechny zahrnujeme pod jednotný pojem Strategic Staffing. Zatímco Headhunting se v našem pojetí blíží spíše Recruitmentu, zahrnující veřejnou inzerci na pracovních portálech a sociálních sítích, vyhledávání v naší interní databázi a široké síti kontaktů, službu Executive Search řadíme do kategorie velmi specializované formy vyhledání kandidátů vhodné zejména pro vysoce odborné a seniorní pozice. Executive  Search funguje téměř vždy na principu exkluzivity. Konkrétní řešení je tedy šité na míru klientovi a ve srovnání s Recruitmentem věnujeme hledání ideálního kandidáta mnohonásobně více času a energie. Již zmíněnou exkluzivitou se zavazujeme, že v hledání nepolevíme do chvíle než pozici obsadíme kandidátem, se kterým bude klient spokojený.

Přímé vyhledávání je obvykle rozděleno do 3 fází. V první fázi pro klienta detailně zmapujeme potenciální kandidáty v daném oboru, které klientovi předložíme ve formě tzv. Long Listu, čítajícího několik desítek a někdy až stovek jmen. Z větší části se jedná o pasivní kandidáty, tj. ty, kteří v dané chvíli aktivně nehledají, nicméně mnozí z nich jsou otevřeni případným nabídkám. Klient si může nadefinovat nejen profil ideálního kandidáta, ale také identifikovat firmy, ze kterých by rád nového kolegu získal.

Následuje druhá fáze, tj. vytvoření tzv. Short Listu, kdy si klient vybere kandidáty, kteří ho zaujali a rád by s nimi vstoupil do jednání.  Je-li zájem oboustranný, tedy ze strany kandidáta i klienta, následuje třetí fáze, tj. detailní prověření zvolených kandidátů naším konzultantem, spočívajícím jak v behaviorálním pohovoru, tak i v případné osobnostní diagnostice či jazykovém, resp. odborném testu, v souladu s individuálními požadavky klienta. Teprve Ti nejlepší kandidáti jsou klientovi prezentováni osobně a mnohdy se až v této chvíli dozvídají, o jakého zaměstnavatele se jedná. Executive Search je totiž typický také svou diskrétností. Velmi efektivní je proto v situaci, kdy firma plánuje propuštění zaměstnance, ale chce si být jista, že ještě předtím získá kvalitního nástupce a také v případě vysoce odborných pozic. Vhodných kandidátů může být v České republice opravdu jen několik jednotek či desítek a není proto výjimkou, že kandidáta nacházíme až za našimi hranicemi. V uplynulém roce jsme takto získali například kandidáty z Malty, Izraele, Polska a Slovenska.

Kandidátům, které klientovi zprostředkujeme plně důvěřujeme a razíme heslo, že klientovi nikdy nenabídneme kandidáta, kterého bychom sami nezaměstnali. Samozřejmostí je proto i garance po celou dobu zkušební doby, což je u seniorních pozic obvykle 6 měsíců. V rámci tohoto období jsme připraveni vyhledat pro klienta nového kandidáta v případě, že na pozici neobstál nebo z firmy ve zkušební době odešel.

 

Pokud máte zájem dozvědět se o této službě více informací nebo si ji objednat, kontaktujte nás info@humangarden.com.

Human Garden s.r.o.