Klientům nenabízíme Mercedes, když potřebují Škodu

Barbora Stejskalová, někdejší personalistka roku a dlouholetá HR ředitelka ve společnosti T-Mobile, se už několikátým rokem stará o svou lidskou zahradu, o společnost poeticky nazvanou Human Garden. Pod jejíma rukama se jí teď daří pěstovat a vracet zdraví různým společnostem. Bavily jsme se o tom, jakými cestami vede své klienty k „rozkvětu“.

Zabýváte se dlouhodobě konceptem zdravých firem. Je o téma zdravých firem zájem?

Mnoho firem si pod konceptem zdravá firma představí pouze péči o zdraví zaměstnanců. To znamená, že mají pro zaměstnance řadu benefitů, pořádají kurzy na téma zdravovědy apod. To ale stále neznamená, že jsou zdravá firma. Je třeba říci, že se ale nesetkáváme příliš s tím, že by si nás firmy najímaly a chtěly učinit svou firmu zdravou. Přijdou s nějakým konkrétním problémem, který řešíme a ke konceptu zdravé firmy se po vzájemné diskuzi dostaneme.

Provádíte diagnostiku zdravé firmy?

Ano, když o to má klient zájem, tak máme k dispozici nástroj, na základě kterého s ním projdeme všechny oblasti a pak společně diskutujeme, které oblasti by chtěl klient pojmout jiným způsobem. Nabízíme řešení, které si firmy zavedou samy, nebo ve spolupráci s námi.

Organizujete konferenci o zdravých firmách. Co je jejím cílem?

Zdravá firma je dnes hodně diskutované téma, ale každý si pod tímto pojmem představí něco jiného. Nám jde o zdravou firmu jako celek, tzn. naším cílem je zaměřit pozornost majitelů firem nejenom na finanční výsledky, ale rovněž na mentální a fyzické zdraví zaměstnanců, na zdravé pracovní prostředí i sociální dopad pozitivních změn ve firmách, neboť to vše je nerozlučně propojeno. Proto také již 3. rokem pořádáme konferenci na téma Zdravá firma, letos s motem „Správná cesta“. Chceme ukázat na případových studiích propojení nových moderních komunikačních nástrojů s motivačními přístupy, které podporují firemní kulturu, její hodnoty a hlavně spokojenost, loajalitu zaměstnanců a klientů. Konference je také zaměřena na sdílení a vzájemnou výměnu zkušeností řečníků v panelových diskuzích nejen na téma zdravých firem, ale také na inspirativní osobní příběhy ostatních účastníků konference.

Jaký je váš typický klient?

Typický klient nehovoří v prvé řadě o zdravé firmě. Přichází s konkrétní situací, kterou považuje za akutní  a často nedokáže popsat její příčinu a  způsob práce, který bude třeba. Typicky přichází, když dochází ve firmě k nějaké změně či transformaci, nebo když řeší krizovou situaci. Pomáháme klientovi s hledáním klíčových zaměstnanců, nastavujeme procesy tak, aby firma fungovala správně, motivujeme klienta i jeho zaměstnance, ať už koučováním, mentoringem, nebo pořádáním netradičních teambuildingů tak, abychom mu umožnili osobní či profesní růst s ohledem na jeho vlastní potenciál a nadšení, se kterým k osobnímu růstu přistupuje. V neposlední řadě se snažíme pro klienta hledat i řešení a systémy ze světa digitálního HR, aby klient měl čas na své zaměstnance.

Specializujete se také na personální audit?

Ano, je to jeden z našich nástrojů, který často používáme. Zjišťujeme, jaká je situace ve společnosti a na to hledáme řešení, někdy se jedná o konkrétní příčinu, jindy o různé problémy napříč procesy. Neděláme to, co většina konzultantských firmem: tady máme produkt a ten se snažíme prodat. My neříkáme, že je na všechny problémy klientů unifikované řešení. Klientům nemůžeme a nechceme nabízet Mercedes nebo Trabanta, když potřebují Škodu.

Jaká jsou tedy bolavá místa ve firmách?

Firmy někdy zaměstnance zahltí benefity, home officem a dalšími, ale na druhou stranu ve společnosti chybí respekt a lidskost ve vztazích. Protože hlavně kvůli vztahům se člověk rozhodne, že ve firmě zůstane. Jde o manažery, kteří vytváří pro týmy určitá mikroklimata. Podle mé zkušenosti zaměstnanci málokdy odchází kvůli vyšší mzdě. Ideální je, když majitel či ředitel firmy považuje oblast práce s lidmi za stejně důležitou jako třeba obchodní plány. Nebo ji dokonce staví nadevše. Pak klidně může mít i méně benefitů a tvrdší podmínky. Když má lidi na prvním místě, tak to funguje.

 

-bhc-

Autor: Barbara Hansen Čechová, časopis HR Forum, 04/2016, People Management Forum