Je třeba se bát novely?

Novela zákoníku práce se blíží mílovými kroky a články s konkrétními změnami, které přinese, se to jenom hemží. Jaký ale bude mít reálný dopad na každodenní život personalistů a je opravdu třeba se jí obávat?

Zjednodušeně: dopad bude mít velký, obávat se ale netřeba. Je třeba ale mít respekt a na změny, které přináší, se řádně připravit. S ohledem na to, že novinky zasáhnou nikoli pouze do dokumentů, jako jsou pracovní smlouvy či dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, ale i do interních předpisů a HR procesů, a v neposlední řadě i do personálních systémů společností, je třeba počítat s tím, že plánované změny budou pro řadu společností opravdu zásadní. Ale vezměme to popořádku.

Proč a co se mění?

Důvodem, proč byly všechny změny připraveny (a nutno říci, že do samotného legislativního procesu, tedy do projednání v Poslanecké sněmovně, se dostal již o mnoho velkých změn okleštěný návrh), je zejména zvýšení flexibility v pracovněprávních vztazích, zároveň snížení administrativní náročnosti při aplikaci zákoníku práce pro zaměstnavatele, a dále i reakce na požadavky praxe. Další z důvodů, tedy zohlednění judikatury, případně zapracování požadavků evropského práva, se běžné populaci mohou zdát jako minoritní, ačkoli i ty mají ve změnách své místo a na znění novely důležitý dopad.

Médii již tolik omílané změny v dovolené, práci z domova či ochraně před stresem a obtěžováním na pracovišti netřeba představovat (pro připomenutí nejdůležitějších změn viz náš článek). Co bychom ale chtěli spíše vyzdvihnout, je komplexita, s kterou novela do pracovněprávního dění společností zasáhne.

Novela totiž ovlivní od vzniku, změny a skončení pracovního poměru, přes úpravu pracovní doby a dovolené a pracovní podmínky zaměstnanců na pracovišti téměř všechny důležité instituty pracovního práva. Zasáhne tak prakticky do všech oblastí, které zákoník práce upravuje. Tím ale změny nekončí. Spolu s novelou zákoníku práce dojde i ke změnách dalších právních předpisů (z těch nejdůležitějších jmenujme zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce). Novela tak bude mít logicky propad i do oblasti přestupků, správních deliktů i dalších „nápravných“ institutů pracovního práva, které není radno nerespektovat.

Například novinky u změn pracovního poměru musejí dle našeho názoru nezbytně vyvolat obrovské problémy při jejich aplikaci, už jen z toho pohledu, že již předchozí úprava byla pro personalistu, který není zběhlý ve všech zákonných kličkách a požadavcích, často v praxi složitým oříškem. Novela pravidla sice zjednodušuje (respektive uvádí do souladu s principem smluvní povahy pracovněprávních vztahů), nicméně i přesto si myslíme, že se při její aplikaci může nejednomu z nás zamotat hlava.

Pokud si dále vezmeme jako příklad výše zmíněné změny u dovolené, i ty jsou z našeho pohledu správnou cestou ke „spravedlivějšímu“ pracovnímu právu. Nicméně s ohledem na to, že se v praxi dotknou všech zaměstnanců (s výjimkou těch pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), a na náročnost, jakou to pro mnohé společnosti přinese, si dokážeme představit, že realizovat všechny změny dle zákonných požadavků narychlo a bez předchozí dostatečné přípravy bude téměř nemožné.

A kde je naše úloha?

Ze všech výše uvedených důvodů se domníváme, že na všechny změny je proto třeba reagovat s předstihem. S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti při poskytování služeb klientům v pracovněprávní oblasti umíme dobře zhodnotit a rozpoznat, které dokumenty a procesy jsou s ohledem na plánované změny pro fungování Vaší společnosti klíčové. Ty Vám pomůžeme prioritně nastavit na míru Vaší společnosti, tak, aby byly v souladu se všemi novými i staronovými zákonnými požadavky. Předem dokážeme dále i vydefinovat problémy, které při aplikaci jednotlivých ustanovení mohou v praxi nastat, a najít cestu, jak se těmto problémům vyhnout.

Naše služby se ale neomezují pouze na nastavení pracovněprávní dokumentace, procesů či personálního systému. Rádi dále pomůžeme se zaškolením zaměstnanců dle Vašich konkrétních potřeb, či s komunikací všech změn do společnosti, tak, abyste nejen Vy, ale i Vaši zaměstnanci, byli na novinky, které nás v příštích měsících čekají, řádně připraveni. V případě zájmu nás proto neváhejte kontaktovat.

 

Autor: Jana Randová, Junior specialista pracovního práva, Human Garden