Garden Coffee – Novela zákoníku práce

Plánované změny zákoníku práce a souvisejících předpisů ovlivní téměř všechny pracovněprávní oblasti a dotknou se mnoha stávajících HR procesů a dokumentů společností. Z toho důvodu je z našeho pohledu důležité se na připravované změny dobře a včas připravit. Pro naše klienty jsme proto na začátku ledna uspořádali k plánovaným změnám dvě úvodní setkání Garden Coffee.

V průběhu setkání jsme diskutovali zejména celkový vývoj zákoníku práce, nejzásadnější změny, které nás zřejmě ještě v průběhu tohoto roku čekají, a dále zejména jejich dopad do každodenní praxe personalistů.

Z otázek a zpětných vazeb klientů vyplynulo, že se v rámci změn nejvíce obávají nových pravidel dovolené a práce mimo pracoviště (obecně nazývané jako home office). Velkou část klientů také zajímala podrobnější pravidla institutu tzv. vrcholového řídícího zaměstnance a jeho možnost, respektive nutnost zavedení ve společnosti. Další vyjadřovali obavy nad praktickým dopadem nového ustanovení o ochraně před stresem a obtěžováním na pracovišti a zajímali se o konkrétní kroky, které budou muset v této oblasti podniknout. Obecně se pak klienti v rámci obou setkání shodli na tom, že prozatím velkou neznámou je pro ně konkrétní aplikace změn v praxi a účelná komunikace změn směrem k zaměstnancům.

S ohledem na hojnou účast klientů a četné dotazy zejména k výše zmíněným institutům vnímáme právě tyto oblasti jako nejdůležitější a v průběhu dalších Garden Coffee a ostatních námi připravovaných akcí k novele zákoníku práce jim plánujeme věnovat větší pozornost.

Největším strašákem plánovaných změn je dle našeho názoru zejména celistvost, s kterou novela zákoníku práce a ostatních předpisů do života společností zasáhne. Proto stále doporučujeme se na celou problematiku dívat komplexně a v rámci revize projít a přizpůsobit všechny oblasti, kterých se změny mohou dotknout.

V případě zájmu jsme připraveni Vám pomoci ať již s konkrétním problémem, či s implementací novely jako celku. Neváhejte se na nás proto obrátit. Celý vývoj novely zákoníku práce pro Vás sledujeme a již nyní připravujeme další běhy Garden Coffee, kde bychom s Vámi chtěli sdílet již konkrétnější informace o novinkách, které nás čekají.

 

Autor: Jana Randová, Junior specialista pracovního práva