Chci být šéfkou – jak na to?

Ve vedení máme málo žen – zní napříč společností. V politice, na nejvyšších manažerských pozicích firem, v soukromém byznysu… Jak to změnit? Představujeme program WOMEN IN LEADERSHIP, který je součástí širší kampaně na téma diverzita.

Co jeho účastnice spojuje? Jsou to ženy z naší společnosti, pracují skvěle, mají vynikající výsledky a k tomu předpoklady postupovat na kariérním žebříčku vzhůru. A od září loňského roku čtyři desítky z nich procházejí novým ročním programem. Jeho cílem je připravit je na roli budoucích manažerek a lídryň. Jak program vznikal, jak probíhá a jaké jsou první zkušenosti?

Já a moje role

„Women in Leadership patří do oblasti mentálního zdraví firem, stejně jako oblast rozvoje zaměstnanců. Tento program pasuje přesně do konceptu novodobějšího rozvoje, kde propojujeme starší osvědčené techniky s novodobými ve prospěch více prožitkového způsobu vnímání a sdílení informací mezi lidmi,“ říká Barbora Stejskalová, ředitelka společnosti Human Garden, která vytváří speciální produkty v oblasti lidských zdrojů firmám na míru.  Právě Human Garden dodala náplň programu, který má ženám ukázat cestu k tomu, aby mohly získat a dobře zastávat vedoucí pozice.

Základem je, že pokud se má člověk někam posunout, musí poznat sám sebe: Kdo jsem, jaké jsou všechny moje role, co mám před sebou. „Je to dlouhodobý proces a my ukazujeme cesty, jak se dobrat k cíli. Jak pochopit, co všechno mám v životě vykonávat, doma i v soukromí. Co mám všechno za povinnosti, jaké zastávám role a jaké jsou mé priority v tom daném čase. Co se sebou mohu dělat a co všechno řeším v téhle fázi života,“ říká Barbora Stejskalová.  „Nově jsem rodič, manažer, nově jsem rozvedený, nebo se starám o někoho, kdo je nemocný. .. To jsou věci, které se dříve v práci řešily po kuchyňkách, ale pokud má člověk zvládnout výkonně své povinnosti, je nutné ujasnit si, jak jsem v té roli spokojený, mít vizi, kam směřovat. Jak pokračovat dál nebo jak svou situaci změnit. Teprve pak se dá dál pracovat,“ upřesňuje ředitelka.

Jak program vznikal

Nejprve se zástupci Human Garden a našeho útvaru pro vzdělávání a rozvoj v čele s Ivanou Čermákovou domluvili, do jakého konceptu širší diverzity by měl program zapadat. O jakou úroveň manažerek jde, co by tam mělo být.

Výsledek? Roční program uspořádaný tak, aby zahrnoval různé formy školení. „Řekli jsme si, že půjde o interaktivní moduly – kombinace jednodenního tréninku a workshopu, lidé se něco dozvědí a něco si vyzkoušejí, budou mít i prostor na sdílení zkušeností a čas na zamyšlení nad sebou samými. Dále nás napadlo, že bychom využili mentoring, také jsme zařadili do programu inspirativní setkávání s různými zajímavými lidmi a k tomu vytvořili prostor pro sdílení v menších skupinách,“ říká Bára Stejskalová.  Celý program je postavený na třech hlavních pilířích, což jsou základní moduly, které se propisují do všech našich programů manažerských dovedností, jako je Manažerská a do budoucna i Leadership akademie. „Za prvé zmíněné sebepoznání. Celý modul se točí kolem sebeuvědomění a schopnosti dobře si nastavit své hodnoty, cíle,“ upřesňuje šéfka Ivana Čermáková.  „Druhý pilíř je o tom, jak toto vše využiju k vedení druhých. Jak pracovat s určitými skupinami lidí z hlediska osobnostní typologie, jak pracovat s týmem, když se děje nějaká změna, jak odhadovat, jaký manažerský styl řízení použít v jaké situaci či jak motivovat jednotlivé členy týmu a vytvořit z nich fungující celek. A závěrečný modul je posunutý od vedení týmu k celkové strategii společnosti, tedy když to shrneme: od JÁ přecházíme k MY a až k té celkové strategii,“ vysvětluje Ivana Čermáková.

„Účastnice zájezdu“ se baví

Ačkoli je nutné na jednotlivé kurzy, workshopy, akce chodit pravidelně, protože jinak se dá těžko navazovat, podle Barbory Stejskalové je morálka „účastnic zájezdu“ výborná. Stejně jako atmosféra. „Byla jsem moc mile překvapená, že nadšeně vyprávěly, jak to hned aplikovaly na tým a jak o sobě přemýšlely a co je zaujalo. A to, jak zkušenosti sdílejí, je opět velmi obohacující. Navíc dalším cílem programu je, aby se ty současné účastnice programu věnovaly zase dalším ženám v dalších programech. Takový je plán, ať už jde o inspirativní setkání, či o jiné zapojení, a myslím, že se to podaří,“ říká Stejskalová.  V tuto chvíli program vstupuje zhruba do druhé třetiny, takže co se zatím setkalo se zajímavým ohlasem? „Myslím, že právě to sebepoznání. Nebo jen taková drobnost jako vizitka – kdy lidé mají říct stručně, kdo jsem, co dělám. A najednou zjistíte, že to je problém. Nebo formulace vlastních rolí v životě. Ano, jsem matka, dcera, kolegyně. Ale taky uklízečka, kamarádka, pečovatelka … na to už se zapomíná.“  Co tedy vlastně nejvíc zanedbáváme? „Asi nejvíc samy sebe. Najednou si řeknete, kde jsem v tom výčtu vlastně já, a to je chyba,“ tvrdí ředitelka Human Garden Barbora Stejskalová.