Časopis HKP – Alternativní zdroje zaměstnávání

Snahou Zdravotní a sociální sekce Hospodářské komory hlavního města Prahy je pomoci vytvářet svým členům prostředí pro stabilizaci jejich podnikání a hledat nové formy k naplnění tohoto cíle. Situace na trhu práce v oblasti pracovní síly je v současné době velmi nepříznivá. Zaměstnavatelé se shodují v tom, že najít kvalifikovaného a spolehlivého zaměstnance je čím dál obtížnější. Odborníci navíc dodávají, že situace se v dohledné době měnit k lepšímu rozhodně nebude.

„Proto je klíčové změnit myšlení personalistů i celé společnosti a zaměřit se na alternativní zdroje zaměstnávání – tedy na jiné formy a způsoby, jak získat zaměstnance,“ je přesvědčena Irena Filařová Nucová, Senior HR Project Manager ze společnosti Human Garden, která se touto problematikou intenzivně zabývá.

Mezi alternativní zdroje zaměstnávání můžeme řadit například zaměstnávání zdravotně postižených, osob věkové skupiny 50+, cizinců, ale i odsouzených, či osob se záznamem v trestním rejstříku a dalších tzv. znevýhodněných skupin osob (tedy těch, kteří jsou již při samotném vstupu na pracovní trh oproti ostatním z různých sociálních, zdravotních či dalších důvodů znevýhodněni). „Cílená podpora zaměstnávání těchto osob se jeví jako nezbytná,“ dodává Filařová Nucová.

Skupinou osob, která stojí neoprávněně na okraji zájmu zaměstnavatelů, jsou osoby se zdravotním postižením. „Pohled na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se přes veškeré snahy mění jen pomalu a stále ještě existuje velké procento majitelů firem, kteří tuto oblast chápou spíše jako charitu než běžný podnikatelský princip“, říká Martin Stolín, předseda Zdravotní a sociální sekce Hospodářské komory hl. m. Prahy.

Již od samotného rozhodnutí zaměstnávat osobu se zdravotním postižením je důležité mít specifický přístup k tomuto zaměstnanci. Je nutné rozhodnout se, na které pozici bude pracovat a uvědomit si, že každý handicap má svá omezení a k tomu adekvátně přizpůsobit pracovní místo. „Zdravotně postižený nezvládne zpravidla dvanáctihodinovou směnu, ale pokud se úvazek rozdělí na dvě šestihodinové směny, mohou najít práci dva zaměstnanci, kteří budou schopni práci vykonávat,“ uvádí Martin Stolín.  Na trhu nalezneme specifické poradenské služby, které se zaměřují na práci s touto skupinou zaměstnanců. Jejich cílem je pomoci nejen zaměstnavatelům při výběru a přípravě pracovního místa a HR procesů, ale i samotným uchazečům najít odpovědného a vstřícného zaměstnavatele. Výhod, které plynou ze spolupráce s touto skupinou zaměstnanců, je opravdu bezpočet. A nutno zdůraznit, že jsou to výhody pro obě strany. Tady jsou jen některé z nich:

 • úspory za odvod do státního rozpočtu
 • nemusíte řešit náhradní plnění
 • dostanete slevu na dani
 • získáte kvalitní a loajální zaměstnance
 • zvýšíte svou prestiž a konkurenceschopnost
 • náborem zdravotně postižených osob můžete vyřešit nedostatek zaměstnanců

Přidejte fakt, že lidé se zdravotním postižením mají každý individuální pracovní potenciál, zkušenosti a dovednosti a máte dostatek důvodů začít se o problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením zajímat. Zaměstnávání těchto osob pak také podporuje a zvýhodňuje sám stát.

V současné době je velmi aktuální i zaměstnávání odsouzených osob. „Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že přes počáteční obavy či předsudky kmenových zaměstnanců si společnosti po realizaci celého projektu nemohou spolupráci s věznicemi vynachválit, “ zmiňuje Filařová Nucová.

Odsouzení znamenají pro firmy jistotu stále pracovní síly a nízké náklady. I přes možné počáteční investice do výstavby či úprav prostor vhodných pro práci odsouzených, je zaměstnávání těchto osob pro firmy velmi výhodné. „V neposlední řadě tím také plní svou společenskou odpovědnost a přibližují se tak konceptu zdravé firmy, který by dle našeho názoru měl být cílem směřování každé společnosti,“ uzavírá problematiku Filařová Nucová.

Podle údajů Vězeňské služby ČR aktuálně pracuje okolo 7800 odsouzených. To je zhruba polovina těch, kteří jsou zaměstnatelní. Toto číslo každý rok stoupá.

„Hlavním motivačním prvkem odsouzených pracovat je finanční odměna,“ vysvětluje Irena Filařová Nucová. Pro odsouzené se jedná o zdroj příjmu, za který si mohou nakoupit zboží, což jim skýtá možnost, jak získat přístup k žádaným statkům, které mohou užít v rámci neformální vězeňské směny jako platidlo (např. cigarety, tabák, papírky, káva, čaj). Hotovostní platební styk totiž ve vězení neexistuje. Část jejich příjmů jde na pokrytí různých nákladů v souvislosti s výkonem trestu a část si mohou odsouzení nechat připsat na kantýnské konto a nakoupit si ve vězeňské kantýně. Fyzicky se odsouzeným do rukou peníze nedostanou.

Odsouzení s tresty za méně závažné trestné činy mohou pracovat mimo areál věznice, kdy má věznice uzavřený kontrakt se soukromou firmou, ti ostatní pracují pouze uvnitř, kde působí jako holiči, kuchaři, uklízeči, skladníci či údržbáři.

Mimo to v dnešní době vězni nejčastěji vykonávají nekvalifikované pomocné práce v potravinářství, stavebnictví, textilním a automobilovém průmyslu nebo také pomáhají s úklidem veřejných prostor či vyrábějí hračky.

Protože jde většinou o pomocné práce, odsouzení si v průměru měsíčně vydělávají okolo 4500 korun. Celkové náklady na takového zaměstnance jsou potom pro firmu okolo deseti tisíc korun.

Další z oblastí, která se v poslední době dostává do popředí zájmu, je zaměstnávání starších osob. Ti jsou s ohledem na neustálý rozvoj informačních technologií často vnímáni jako nepotřební. „Při hledání nové práce si často nevěří a podceňují se. Úkolem nás, personalistů, by mělo být takovéto osoby podpořit a vytvořit pracovní kolektiv, který bude stavět na věkové rozmanitosti a prohlubovat spolupráci mezi zaměstnanci, “ upozorňuje Filařová Nucová.

Alternativní zdroje zaměstnanců

 • Zaměstnávání zdravotně postižených
 • Zaměstnávání odsouzených osob
 • Zaměstnávání osob se záznamem v trestním rejstříku
 • Zaměstnávání osob 50+
 • Zaměstnávání cizinců

Human Garden je tým profesionálů s dlouholetými poradenskými a korporátními zkušenostmi. Specializují se zejména na HR audity, efektivní řízení lidí a jejich rozvoj, nastavování a zdokonalování HR procesů, to vše s cílem maximalizovat potenciál klienta a jeho zaměstnanců. Při poskytování služeb uplatňují nové trendy a inovativní přístupy. Nabízí na míru šitá řešení v oblasti lidských zdrojů, čerpají inspiraci a osvědčené postupy principu „zdravé společnosti“. Základním pilířem zdravé firmy je nejen dobrý zdravotní stav zaměstnanců, ale i efektivní práce s lidským potenciálem. www.humangarden.com

Mgr. Irena Filařová Nucová, senior specialista na oblast pracovního práva a personalistiky. Po vystudování Právnické fakulty UK v Praze prošla v rámci své bohaté pracovní praxe veřejným i soukromým sektorem. V současné době působí jako Senior HR Project Manager v poradenské a konzultační společnosti Human Garden. Zabývá se zejména pracovněprávní dokumentací a nastavováním a implementací HR procesů. Klade důraz na moderní trendy v oblasti lidských zdrojů a uvádí v život nové výzvy a projekty. Působí i jako soudní přísedící a má tak kontakt s nejnovější judikaturou, kterou aplikuje při své práci.

Mgr. Martin Stolín, Ph.D.

 • předseda Zdravotní a sociální sekce HKP
 • od roku 2012 rozhodce Rozhodčího soudu v Praze
 • ve své podnikatelské činnosti se věnuje řízení zdravotnického zařízení a agentuře práce se specializací na řešení legislativní souvislosti plnění povinného podílu zaměstnávání OZP
 • je provozovatelem portálu www.praceozp.cz