Alternativní zdroje zaměstnávání

Svatavské strojírny z Karlovarského kraje podobně jako řada podniků v regionech zoufale shání pracovníky, zejména řemeslníky. Jejich nedostatek se snažilo vedení strojíren vyřešit nejprve agenturními pracovníky.

To se ale neosvědčilo. „Pak mě napadlo zahájit spolupráci s věznicemi. Zprvu jsem měl určité obavy, ale protože se situace na trhu práce nezlepšovala, naopak spíše zhoršovala, agenturní zaměstnanci si u nás pouze podávali dveře a střídali se podle toho, jak jim končila turistická víza, a celkově stav stagnoval, rozhodl jsem se zbavit se všech obav a variantu spolupráce s věznicemi vyzkoušet,“ řekl Milan Ptáček, vedoucí útvaru služeb strojíren.

V současné době zaměstnává podnik čtyři vězně z Kynšperka nad Ohří a jejich počet plánuje zdvojnásobit. „Do budoucna navíc uvažujeme o dvou směnách,“ dodal Ptáček.

Po pracovnících z řad odsouzených je obecně čím dál větší poptávka. „Zájem na zaměstnávání odsouzených je oboustranný. Dříve to bylo tak, že věznice měly za cíl zaměstnat vězně, ale nikdo je nechtěl. Nyní už se prolamují bariéry, a to i v důsledku situace na trhu práce,“ potvrdila Irena Filařová Nucová ze společnosti Human Garden, která se zabývá personalistikou. Podle údajů Vězeňské služby ČR aktuálně pracuje 7826 odsouzených. To je zhruba polovina těch, kteří jsou zaměstnatelní. A číslo každý rok stoupá. Ke konci roku 2014 bylo zaměstnaných 5414 vězňů, o rok později 6022. „V loňském roce se nám podařilo zaměstnat o 1192 osob více než v tom předloňském,“ napsala mluvčí Petra Kučerová.

Potravinářství i úklid

Nejčastěji odsouzení vykonávají nekvalifikované pomocné práce v potravinářství, stavebnictví, textilním a automobilovém průmyslu. Často také podle Kučerové pomáhají s úklidem veřejných prostor. „Vězeňská služba má v tuto chvíli uzavřeno přes 300 smluv se zaměstnavateli,“ upřesnila.

Pro ministerstvo spravedlnosti je zaměstnanost odsouzených hlavní prioritou. Hlavním důvodem je odbourání recidivy. „Jen v loňském roce se nám podařilo uzavřít téměř 90 nových smluv se společnostmi a jednáme o dalších,“ napsala mluvčí resortu Tereza Schejbalová. Zkušenosti firem jsou podle ní pozitivní, některé žádaly o rozšíření služeb nebo prodloužení smluv.

Podle Filařové Nucové jsou odsouzení vhodnou alternativní pracovní silou z několika důvodů. Pracovat totiž opravdu chtějí a jejich výkony jsou dobré. Dostanou se alespoň na část dne z věznice a vydělají si. Apokud se uchytí jeden, další se o pracovní pozice začínají zajímat. „Hlavním motivačním prvkem je finanční odměna,“ vysvětluje Filařová Nucová. Část míří na dluhy plynoucí z trestné činnosti, další na bydlení a stravu ve věznici. Poslední část se odsouzenému šetří na chvíli, kdy překročí brány vězení.

Protože jde většinou o pomocné práce, vězni si v průměru vydělávají okolo 4500 korun. Celkové náklady na takového zaměstnance jsou potom pro firmu okolo deseti tisíc korun. Vězni, kteří spáchali méně závažné trestné činy, za prací dojíždějí mimo vězeňský areál, ti, kteří jsou ve věznici s větším stupněm zabezpečení, zůstávají uvnitř.

Co umíte? Všechno

Velký zájem ze strany vězňů ale ještě neznamená, že každý z uchazečů je pro danou pozici vhodný. Často totiž říkají, že umí všechno, co firmy aktuálně žádají. Realita ale může být jiná. Narazily na to i Svatavské strojírny. „U žádného z odsouzených není zaručena odbornost, protože věznice může pracovat jen s informacemi o kvalifikaci, které jim podá sám odsouzený,“ řekl Ptáček. Vězni ale i podle zkušeností z tohoto podniku dokazují, že jsou otevření novým věcem.

Pro zaměstnavatele i kmenové pracovníky ale přijetí vězně do kolektivu přináší několik povinností. Musí nasmlouvat odvoz vězně i jeho dopravení zpět. O každém pohybu odsouzených dostává informace policie. Firmy by proto domluvené místo práce, zvlášť pokud jde o stavebnictví, měly dodržet nebo dát vědět, že se změnilo.

Kmenoví zaměstnanci také musí být seznámeni s tím, jak se k vězňům chovat. „Aby se nestalo, že jim dají zatelefonovat, přinesou jim alkohol nebo něco podobného,“ jmenuje Filařová Nucová. Pokud by pracovníci toto porušili, vystavit by se mohli i trestnímu stíhání. „Naopak odsouzený je při jakémkoliv porušení pravidel vyřazen z práce,“ dodala.

 Vězni v práci

  • V současné době pracuje podle údajů Vězeňské služby ČR 7826 odsouzených, tedy dvaapadesát procent z těch, kteří jsou práceschopní.
  • Zaměstnatelných je 15 031 lidí.
  • Ve věznicích je celkem 20 688 trestanců. Někteří jsou ale staří nebo nemocní.
  • Vězeňská služba eviduje 300 uzavřených smluv s firmami. * Ke konci roku 2014 pracovalo 5414 vězňů, o rok později to bylo 6022 vězňů a k 9. prosinci 2016 pak 7774 odsouzených.
  • Nejčastěji vězni vykonávají nekvalifikované pomocné práce v potravinářství, stavebnictví, textilním a automobilovém průmyslu nebo také pomáhají s úklidem veřejných prostor či vyrábějí hračky.
  • Vězni s tresty za méně závažné trestné činy mohou pracovat mimo areál věznice, ti ostatní pouze uvnitř.

Autor: Michaela Kabátová, Lidové noviny