Leadership pro vedoucí pedagogické pracovníky

Kdy: Termín na míru
Kde:

Místo konání

Dle požadavku klienta

Typ: Akreditovaný kurz MŠMT
Kdo: Mgr. Ondřej Štos, MBA
4 058 Kč

Tématem semináře “Leadership pro vedoucí pedagogické pracovníky” je přiblížení vedení ve školství, co mají firmy a škola společného a v čem je vedení ve školství specifické a obtížné.

  • Základní řídící dovednost a personální proces. Vize směřování školy, strategie, hodnoty, kultura
  • Cyklus řízení výkonu lidí, výkon nejsou výsledky. Organizace: ředitel školy – „práce všeho druhu“
  • Preferovaný styl z 6 vedoucích stylů
  • Situační vedení: instrukce, trénink, koučování, delegování
  • Hodnotící pohovory: nejen tabulky
  • Iniciace a implementace změny
  • Kde to selhává? Na co si dát pozor.
  • Dotazníky k vyhoření, závěrečné shrnutí, zpětná vazba

Forma – Leadership pro vedoucí pedagogické pracovníky:

Teoretická část semináře + praktická: prezenční forma i on-line forma zahrnují: přednáška, výklad, skupinová práce, dotazníkové šetření, příklady z praxe.

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře “Leadership” je zamyslet se nad vedením školy, vlastní preferencí pro management a nalezení nejvhodnějšího stylu a metody pro směřování k žádoucímu cíli (vizi).

Hodinová dotace:

8 hodin

Minimální počet účastníků:

Minimální počet účastníků je 6 osob. Při menším počtu účastníků vám připravíme cenu na míru.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Předpokládáme max počet účastníků 16 v případě realizace u objednavatele, aby byla výuka co nejvíce individuální a interaktivní. V případě konání akce přímo u nás v Human Garden s.r.o. bude akce s maximálním počtem 10 účastníků, abychom zajistili maximální pohodlí všech účastníků vůči kapacitě a možnostem našich prostor.

Plánované místo konání:

Prostory Human Garden nebo prostory objednavatele školení

O lektorovi

Mgr. Ondřej Štos, MBA

Podporu lidí v jejich rozvoji kompetencí, hledání cest k vyšší spokojenosti v pracovním i osobním životě a profesionální konzultace v oblastech lidských zdrojů jsem si před více jak deseti lety vybral jako hlavní náplň a smysl mého pracovního života. Těší mě, když se nám s klienty společně podaří naplnit jejich očekávání. Jsem nadšen, když workshopy a školení vedou k prokazatelným pozitivním změnám v myšlení, procesech, kompetencích nebo jen činnostech.

Než jsem se dostal k rozhodnutí věnovat se rozvoji potenciálu, prošel jsem si obchodními pozicemi a založil pár personálních úseků, doplnil si manažerské vzdělání, vzdělání v oblasti HR, pronikl do technik a metod rozvoje pro praktiky, složil zkoušku z psychologie a nechal se úspěšně certifikovat Evropskou radou pro mentoring a coachig profesionálním koučem.

Registrace na akci

Vyhrazujeme si právo odmítnout účast konkurenčních společností.