Koučování a sebekoučování

Kdy: Termín na míru
Kde:

Místo konání

Dle požadavku klienta

Typ: Akreditovaný kurz MŠMT
Kdo: Mgr. Ondřej Štos, MBA
4 058 Kč

Celodenní seminář Koučování a sebekoučování. Tématem semináře je předání základů koučovacího přístupu k sobě i druhým lidem. Koučovací přístup je jedním z nejefektivnějších rozvojových nástrojů.

  • Co je koučovací přístup, proč je tolik populární a kdy je vhodný a kdy není.
  • Základní školy, metody (GROW, SCARF, NLP, Gestalt) a Kolo života, kruhy vlivu, synektika, metafora, tlakový hrnec, socha štěstí, zázračná otázka…)
  • Charakteristika a kompetence koučujícího
  • Etický kodex a morální pravidla v koučování
  • Kontraktování – jaká jsou povinná ujednání a práce s cílem – SMARTER
  • Pokládání otázek a naslouchání
  • Cíle (kaizen metoda), možnosti, práce s motivací
  • Plán osobního rozvoje, závěrečné shrnutí, zpětná vazba

Forma:

Teoretická část semináře + praktická: prezenční forma i on-line forma zahrnují: přednáška, výklad, skupinová práce, trénink, příklady z praxe. Celodenní 8 hodinový seminář.

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je získat základní přehled o koučovacím přístupu, nejužívanějších metodách a technikách, zažití koučovacího rozhovoru a osvojení si pokládání koučovacích otázek.

Hodinová dotace:

8 hodin

Minimální počet účastníků:

Minimální počet účastníků je 6 osob. Při menším počtu účastníků vám připravíme cenu na míru.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Max počet účastníků 16 v případě realizace u objednavatele v MŠ, ZŠ, SŠ atd, aby byla výuka co nejvíce individuální a interaktivní. V případě konání akce přímo u nás v Human Garden s.r.o. bude akce s maximálním počtem 10 účastníků, abychom zajistili maximální pohodlí všech účastníků vůči kapacitě a možnostem našich prostor.

Plánované místo konání:

Prostory Human Garden nebo prostory objednavatele školení v MŠ, ZŠ, SŠ atd

O lektorovi

Mgr. Ondřej Štos, MBA

Podporu lidí v jejich rozvoji kompetencí, hledání cest k vyšší spokojenosti v pracovním i osobním životě a profesionální konzultace v oblastech lidských zdrojů jsem si před více jak deseti lety vybral jako hlavní náplň a smysl mého pracovního života. Těší mě, když se nám s klienty společně podaří naplnit jejich očekávání. Jsem nadšen, když workshopy a školení vedou k prokazatelným pozitivním změnám v myšlení, procesech, kompetencích nebo jen činnostech.

Než jsem se dostal k rozhodnutí věnovat se rozvoji potenciálu, prošel jsem si obchodními pozicemi a založil pár personálních úseků, doplnil si manažerské vzdělání, vzdělání v oblasti HR, pronikl do technik a metod rozvoje pro praktiky, složil zkoušku z psychologie a nechal se úspěšně certifikovat Evropskou radou pro mentoring a coachig profesionálním koučem.

Registrace na akci

Vyhrazujeme si právo odmítnout účast konkurenčních společností.