Jak zvládat stresové situace a jak nepoznat vyhoření

Kdy: Termín na míru
Kde:

Místo konání

Dle požadavku klienta

Typ: Akreditovaný kurz MŠMT
Kdo: Mgr. Jana Soukupová
4 058 Kč

V semináři “Jak zvládat stresové situace a jak nepoznat vyhoření” se účastníci blíže seznámí se syndromem burnout – vyhoření. Tento syndrom úzce souvisí se stresovou zátěží a stresovými situacemi, ve kterých se všichni ocitáme. Obsahem semináře je vést klienty k včasnému rozpoznání těchto situací a nabídnout techniky k jejich zvládání. Včasným rozpoznáním můžeme takovým stresovým situacím často předcházet. Nabídneme kromě teoretické části semináře, také praktická cvičení a baterii testů k sebereflexi.

  • Bournout syndrom a jeho představení; Jak psychický stres ovlivňuje náš výkon; Bournout podle Maslachové; Stres management jako pojem
  • Vytváření mapy zvládání každodenního stresu
  • Zjištění vlastního přístupu k práci, k sobě i k druhým (praktické cvičení)
  • Strategie snížení hladiny stresu – zvědomění hodnotového žebříčku, přerámování, změna v plánování, afirmace, relaxace aj.
  • (praktické cvičení ve skupinách)
  • Představení asertivního chování jako dobrého způsobu zvládání každodenních stresů
  • Jak nastavit změny, které podporují nevyhoření, sdílení, závěrečné shrnutí

Forma:

Teoretická prezentovaná část semináře je vždy provázena praktickou částí, kde si nácvikem upevníte získané poznatky.  V tomto semináři je vytvořen prostor pro poznání vlastního ohrožení stresem formou dotazníků (anonymních) a cvičeních spojených vždy se zpětnou vazbou.

Vzdělávací cíl:

Klientům semináře představíme možnosti, jak zvládat stresové situace a předejít tak syndromu vyhoření. Seznámíme klienty s technikami a postupy, které umožní cestu ke změně a posílí tak jejich odolnost vůči stresu. Nedílnou součástí semináře je také dostatečný prostor na zpětnou vazbu a sdílení účastníků.

Hodinová dotace:

8 hodin

Minimální počet účastníků:

Minimální počet účastníků je 6 osob. Při menším počtu účastníků vám připravíme cenu na míru.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Předpokládáme max počet účastníků 16 v případě realizace u objednavatele, aby byla výuka co nejvíce individuální a interaktivní. V případě konání akce přímo u nás v Human Garden s.r.o. bude akce s maximálním počtem 10 účastníků, abychom zajistili maximální pohodlí všech účastníků vůči kapacitě a možnostem našich prostor.

Plánované místo konání:

Prostory Human Garden nebo prostory objednavatele

O lektorovi

Mgr. Jana Soukupová

V průběhu své pracovní kariéry jsem sbírala zkušenosti v pozici produkční v oblasti kultury. Pracovala jsem také ve společnosti Česká spořitelna, a.s.. Dále jsem působila jako pedagog a metodik prevence ve školství a v soukromých vzdělávacích organizacích jako lektor a trenér.

Od roku 2015 působím jak nezávislý lektor, konzultant a kouč. Spolupracuji také v pozici specialisty individuálních forem profesního rozvoje v projektu SRP pro NIDV. Mezi mé lektorské aktivity patří i vedení akreditovaných školení v oblasti komunikačních dovedností, timemanagementu, manažerských dovedností, jak se vyhnout vyhoření aj.. Velmi mě také naplňuje práce krizového interventa pro neziskovou organizaci Linka Bezpečí v pozici konzultanta. Všechny zkušenosti a znalosti, které jsem načerpala v průběhu mých pracovních aktivit využívám v soukromé praxi v roli kouče a mentora, facilitátora a krizového interventa.

Registrace na akci

Vyhrazujeme si právo odmítnout účast konkurenčních společností.