Otevřený kurz Inner Game of High Performance Teams

Kdy:18. 1. 2018, 9:00
Kde:

Bratislava

Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava

Typ: Otevřený kurz

V případě týmové spolupráce jsou vnitřní bariéry mnohem větší, než v případě práce jednotlivce. Využíváním nástrojů Inner Game pro snižování vnitřních bariér se naučíte zvyšovat výkonnost svých týmů v řádech desítek procent. 

Varování: po tomto workshopu se Vám navždy změní úhel pohledu na to, jak vypadá opravdu efektivní spolupráce.

Jak z průměrného týmu udělat High Performance Tým?

V=P-i, aktuální výkon se rovná celkový potenciál minus vnitřní bariéry.

V případě týmové spolupráce jsou vnitřní bariéry mnohem větší, než v případě práce jednotlivce. Využíváním nástrojů Inner Game pro snižování vnitřních bariér se naučíte zvyšovat výkonnost svých týmů v řádech desítek procent.

Proč absolvovat tento workshop:

Po absolvování workshopu budete mít naprosto jasnou představu o tom, jak má vypadat práce High Performance Týmu a budete vybaveni nástroji ke změně ve vašich vlastních týmech.

Tento workshop byl vyvinut Timothy Gallweyem a Valeriem Pascottem.

Základním klíčem k úspěchu High Performance Týmu není manažer, ale schopnost každého člena týmu dobře vést především sám sebe a být připraven k převzetí situačního vedení (vede ten kdo má jasno a ne ten kdo má formální pozici). Proto workshop poskytuje účastníkům možnosti, čas a bezpečné prostředí podívat se hlouběji na sebe sama při vedení týmu. Otevírá prostor vyzkoušet si nové typy chování vedoucí k lepším výsledkům. Struktura a metodologie workshopu Vám poskytne mnoho příležitostí plnit společné úkoly ve skupině, kde nevládne žádná autorita z titulu pozice a k jejich řešení nejsou třeba expertní znalosti. Právě bez těchto „berliček“ lze objevit opravdovou podstatu leadershipu.

Pro koho je workshop především určen:

Vedení společností, manažerům strategických projektů, top talentům.

Hlavní přínosy pro účastníky jsou:

 • Rozvoj základní esence nejlepších lídrů, schopnosti jasného pohledu.
 • Zvýšené uvědomění bariér efektivní spolupráce a neproduktivních vzorců chování.
 • Hlubší vhled do dynamiky týmu.
 • Příležitost uvědomit si, sám pro sebe pojmenovat a projevit klíčové schopnosti lídra spolu s uměním motivovat druhé.
 • Prostor nalézat a dívat se na vnitřní bariéry, které jednotlivci brání podávat vysoký výkon a cesty k jejich efektivnímu snižování.
 • Naladění pro jasnost v naslouchání, myšlení a komunikaci.
 • Prostor k vyzkoušení praktických nástrojů na odstraňování těchto bariér v týmu.
 • Možnost zažít týmové chování, které přináší výsledky.

Jako podklad ke kurzu obdržíte pracovní sešit a knihu „Inner Game pro Manažery“.

Tipy:

 • Tohoto workshopu se nemusí účastnit všichni členové reálného týmu najednou. Naopak může být přínosem pokud jsou účastníci namícháni z více týmů.
 • Ideální počet účastníků je mezi 15-25. Po dohodě lze pracovat i s větší skupinou najednou.
 • Workshop je možno zařadit do komplexního procesu změny efektivity konkrétního týmu. V tom případě workshopu předchází analýza aktuální úrovně, definice metrik k průběžnému sledování změny, po workshopu následuje individuální a týmový koučink pro podporu implementačních plánů, jednodenní a follow up workshop a vyhodnocení celého procesu.
 • Workshop je možno využít pro zájemce o získání hodnocení „C“ v systému kvalifikací pro spolupráci, CQ-Collaboration Quotient. Více info viz: www.cqcentrum.cz

Lektoři: Michal Ondráček, Karel Vaněk

Délka workshopu: 3 dny

Cena:  27.300 Kč bez DPH / os

Registrace na akci

Akce již proběhla, rezervace není možná