Train the Trainer

Vyškolte si své lektory, mentory a kouče

Trend interního vzdělávání a rozvoje klade rostoucí nároky na správně proškolené a připravené interní trenéry, mentory a kouče. Každá z těchto profesí má svá specifika a rychle se vyvíjí. Proto je dobré sledovat nové trendy, přístupy a nástroje, nezaměňovat jednotlivé koncepty tak, aby byly co nejpřínosnější pro vaše zaměstnance.

Interaktivní rozvojové workshopy nabízí:

  • Specifika vzdělávání dospělých
  • Lektorské, koučovací a mentorské dovednosti
  • Training design
  • Měření úspěšnosti
  • Vizuální pomůcky