Rozvoj talentů a hipo

Raketový start pro vaše talenty

V dnešní době ještě více než kdy jindy se motivovaní a talentovaní lidé stávají konkurenční výhodou. Mít správné lidi na správných pozicích ve správný čas je klíčem k trvalému růstu, úspěchu a stabilitě. Ne vždy jsou ale lidé připraveni okamžitě převzít pozice s vyšší mírou odpovědnosti.

Tento program vám pomůže zmapovat potenciál vašich talentů pro postup na vyšší pozici, identifikovat oblasti rozvoje a připravit přesný a cílený program, který „akceleruje“ a urychlí jejich rozvoj.

Obvyklý talentový program zahrnuje:

 • Strategický rámec – zmapování současné situace a potřeby, identifikace talentů, strategický plán nástupnictví pro další 1–3 roky
 • Acceleration centre pro potvrzení potenciálu identifikovaných talentů a zmapování oblastí rozvoje
 • Talentový program zaměřený na urychlení rozvoje směrem k vyšší manažerské úrovni
  • Sebepoznání, poznání vlastních silných stránek a oblastí s největším potenciálem, odstranění bloků, vytříbení osobního stylu vedení
  • Budování a rozvoj týmu – motivace, zpětná vazba, engagement
  • Budování vztahů / networking, spolupráce, ovlivňování bez formální autority
  • Business acumen – znalost obchodní strategie své organizace, finanční znalost (základní pojmy, finanční výkazy a orientace v nich, interpretace finančních výkazů), rozvoj strategického myšlení, znalost business prostředí – sales, marketing, výroba, kvalita, logistika, finance, HR
  • Business simulace pro získání „big picture“ celé firmy
  • Business projekt – aplikace získaných dovedností, učení se zkušeností
 • Měření dopadu realizovaných aktivit a celého programu