Rozvoj talentů a různých skupin v rámci diverzity firmy

V dnešní době ještě více než kdy jindy se motivovaní a talentovaní lidé stávají konkurenční výhodou. Mít správné lidi na správných pozicích ve správný čas je klíčem k trvalému růstu, úspěchu a stabilitě. Ne vždy jsou ale lidé připraveni okamžitě převzít pozice s vyšší mírou odpovědnosti. Tyto programy vám pomohou zmapovat potenciál vašich talentů pro postup na vyšší pozici, identifikovat oblasti rozvoje a připravit přesný a cílený plán, který „akceleruje“ a urychlí jejich rozvoj.

Program vytváříme podle potřeb a požadavků klienta zcela na míru. Programem umíme komplexně zastřešit celý proces (programy trvající 1-3 roky) nebo vybrat dílčí aktivity, které doplní váš vlastní firemní program.

Obvyklý talentový program zahrnuje

 • Strategický rámec – zmapování současné situace a potřeb, identifikace talentů prostřednictvím development centra, psychodiagnostiky (např. Hogan, MBTI)
 • Sadu interaktivních workshopů zaměřených na urychlení rozvoje směrem k vyšší manažerské úrovni
  • Sebepoznání, poznání vlastních silných stránek a oblastí s největším potenciálem, odstranění bloků, vytříbení osobního stylu vedení
  • Budování a rozvoj týmu – motivace, zpětná vazba, engagement
  • Budování vztahů / networking, spolupráce, ovlivňování bez formální autority
  • „Mini MBA“ – znalost obchodní strategie své organizace, finanční znalost (základní pojmy, finanční výkazy a orientace v nich, interpretace finančních výkazů), rozvoj strategického myšlení, znalost business prostředí – sales, marketing, výroba, kvalita, logistika, finance, HR
  • Manažerské dovednosti typu prezentačních dovedností, vyjednávání, práce s kritickým publikem apod.
 • Měření dopadu realizovaných aktivit a celého programu