Obchodní akademie

Rozvoj obchodníků a jejich manažerů, efektivně a prakticky

Obchod vždy byl a bude klíčovou složkou každého podnikání bez ohledu na produkt a nabízené služby. Kvalitní obchodní tým je jeho velmi těžce nahraditelnou součástí. Proto je velmi důležitá dobře zpracovaná dlouhodobá koncepce a realizace rozvoje obchodních a manažerských dovedností s přesahem do ostatních oddělení jako je podpora prodeje a produktový management. Součástí je i revize stávajících akvizičních procesů a jejich optimalizace, řízení obchodu prostřednictvím aktivit a příležitostí.

V rámci obchodní akademie pokrýváme oblasti:

Nastavení systému prodeje – nový způsob manažerské práce, individuální přístup manažera ke svým obchodníkům, individuální – konzultační přístup obchodníků ke svým klientům. Organizace celého procesu tak, aby byly efektivně využity zdroje se zaměřením na dlouhodobý výsledek.

Rozvoj kompetencí obchodníků a manažerů – systém rozvoje obchodníků a manažerů založený na využití potenciálu dovedností každého jednotlivce. Podpora pro efektivní vedení obchodního rozhovoru obchodníkem a kvalitním rozvojový přístup manažerů k individuálním dovednostem obchodníků.

Nástroje prodeje – nástroje podpory prodeje, evidence klientů – podpora dlouhodobé spolupráce, nástroje pro správné vedení prodejního rozhovoru, nástroje dlouhodobé, trvalé péče o klienta, nástroje podporující individuální přístup manažerů k rozvoji obchodníků, nástroje pro efektivní měření výsledků a aktivit obchodníků.

Další často realizovaná témata:

  • Úspěšné vedení obchodního jednání
  • Typologie obchodníka
  • Argumentace a zvládání námitek
  • Psychologie vyjednávání
  • Neverbální komunikace