Leadership akademie

Úspěšný leadership v kostce

Leadership akademie je cyklus workshopů zaměřených na rozvoj lídrů, a to od úrovně začínajících manažerů, kteří získali svou první vedoucí roli, přes rozvoj zkušených manažerů střední úrovně, až po programy pro senior manažery, kteří obvykle požadují konkrétní program šitý na míru individuálním potřebám. Každá manažerská úroveň vyžaduje jinou sadu dovedností a kompetencí, které jsou pro ni klíčové.

Nižší management – vedoucí týmů, mistři, supervizoři, začínající manažeři

Na této úrovni manažeři obvykle potřebují získat základní manažerské dovednosti, které jim umožní přestat práci vykonávat samostatně a začít dodávat výsledky skrze tým. Moduly, které jsou zaměřené na budování těchto dovedností:

 • Role lídra
 • Komunikace, transakční analýza, aplikace v leadershipu, manažerské rozhovory
 • Situační vedení, koučovací styl, delegování
 • Zpětná vazba, motivace, rozvoj podřízených, engagement
 • Budování efektivního a výkonného týmu, důvěra, řešení konfliktů
 • Plánování, organizování, řízení výkonu, time management

Střední management

Pro střední management je klíčová efektivní spolupráce manažerů různých oddělení při realizaci strategických projektů a při zavádění změn. Neméně důležitým cílem workshopů je hlubší sebepoznání a vytříbení osobního stylu vedení.  Obvyklá témata zahrnují:

 • Principy spolupráce mezi odděleními
 • Řízení změny / change management
 • Autentický leadership, emoční inteligence
 • Self leadership, Energy management
 • Rozvoj lidí, motivace, engagement
 • Personal branding, budování vztahů

Vyšší management

Pro vyšší management připravujeme individuální programy šité na míru, zahrnující koučování, mentorink, případně sparing partner program.