PRACOVNÍ PRÁVO

Workshop pro Vás s námi připravil Mgr. Michal Vrajík, zkušený advokát, člen představenstva CZELA, člen Sekce pro pracovní právo ČAK a současně Who’s Who Legal Recommended Lawyer v oblasti Labour & Employment. Mimo to je Michal zkušený lektor pracovního práva, který dokáže podat témata tak, abyste si odnesli do praxe maximum informací a praktických rad.

Provede Vás aktualitami i evergreeny, se kterými se potýkáte ve své praxi. Projdete společně nejnovější judikáty Nejvyššího soudu a dostatek prostoru bude pro Vaše dotazy.

 

Organizace a cena workshopu:
 • výuka probíhá v pátek a v sobotu, oba dny od 9 – 15 hodin (s 30 min. pauzou na oběd)
 • prezenční výuka proběhne v prostorách Human Garden s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1
 • cena za dvoudenní workshop je 6.000,- (bez DPH)
 • sleva při včasném přihlášení do 5. 12. – cena je 5.500,-Kč (bez DPH)
 • přihlaste se s kolegou či kolegyní z 1 firmy a dostanete ještě dodatečnou slevu 20%
Program workshopu:
 • Aktuality v pracovním právu
  • Otcovská dovolená a související změny v zákoníku práce
  • Minimální mzda, cestovní náhrady
  • Stav projednávání velké novely zákoníku práce
 • Aktuality z judikatury Nejvyššího soudu
 • Problémové oblasti zákoníku práce
  • Vznik pracovního poměru – nejčastější chyby ve smlouvách, zkušební doba, doba určitá
  • Švarcsystém – kdy je spolupráce s OSVČ legální a kdy jde o závislou práci
  • Práce na dálku a z domova – možnosti a mantinely právní úpravy
  • Změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, pracovní cesty
  • Skončení pracovního poměru – hlavní úskalí při organizačních změnách, zdravotní nezpůsobilosti, disciplinárních prohřešcích
  • Pracovní doba – chyby při jejím rozvrhování, evidování, dobách odpočinku
  • Odměňování – chyby ve mzdových výměrech, chyby při nakládání s pohyblivými složkami mzdy
  • Překážky v práci – jak předejít zneužívání ze strany zaměstnanců (vyšetření, ošetření, doprovod do zdravotnického zařízení)
  • Dovolená – pravidla čerpání, převádění dovolené, krácení dovolené
  • Možnosti digitalizace HR agendy
 • Diskuze a dotazy

PŘIHLÁŠENÍ