HR AKADEMIE

  •  15. října 2021 – 21.ledna 2021 – právě probíhá
  • 25. února 2022 – 24. června 2022 – přijímáme přihlášky!

přihlášení a kontakt

Ucelený program zaměřený na rozvoj budoucích personalistů a HR manažerů. Jak si vybudovat osobnost v obosru HR, jak se stát dobrým HR manažerem, jak se prosadit ve firmě a jak umět vyjednávat. Budeme také mluvit o nových HR trendech, digitalizaci i modernizaci HR. Sejdeme se offline a budeme sdílet své zkušenosti a čerpat nové dovednosti v oblasti HR.

 

MODULY A TÉMATA:

STRATEGIE HR – role HR ve firmě, životní cyklus firmy a zaměstnance, různé podoby HR ve firmě a úspořádání, životní cyklus firmy, jak HR strategie vychází z cyklu firmy, jak se vytváří HR strategie – vize. Vývoj role HRBP, Trendy v řízení lidí. Partnership – Jake role ma HRBP plnit?

ZNALOST BUSINESSU – Znáš svoji firmu? Co přinášíš do firmy? Jsi partnerem pro business? Představení různých nástrojů pro business analýzu firmy a jejich využití v praxi. SWOT analýza externího prostředí. Znalost konkurence, marketingová analýza z pohledu businessu.

HR EXPERTIZA – pre-boarding, onboarding, outplacement. Tvoření životního cyklu zaměstnance – provázanost a procesy. HR marketing – Propojení s employee branding, EVP. Propojení HR a marketingu. Plánování + HR reporting, benefity a odměňování, controlling.

VZTAHY A DŮVĚRA – základy koučování, dotazování a aktivního naslouchání, mentoring. Vybrané koučovací metody pro práci HR managera. Networking, vztahy v rámci firmy. Facilitace, moderace porad, mediace. Vyjednávací techniky – Umění prosadit a prodat HR. Prezentace pro klíčové stakeholdry. Jak prosadit změny, nové trendy v rámci firmy. Jak si připravit cíl a argumenty k vyjednávání.

PRÁVNÍ MINIMUM – Vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody, výpovědi. DPP a DPČ. Základní orientace v pracovní době. Odměňování zaměstnanců mzdou, jeho rizika a úskalí. Překážky v práci. Dovolená podle nové právní úpravy. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích. GDPR v pracovněprávních vztazích.

OSOBNOST A TÝM – psychodiagnostika a sebepoznání, budování respektu, moje značka, techniky na posílení týmové spolupráce. Jak se prosadit ve firmě, posílení postavení HR ve firmě, budování respektu. Jak budovat svoji značku a proč to má smysl? Kdo jsem já a kdo jsou ostatní.

PŘIHLÁŠENÍ A KONTAKT

LEKTOŘI – PROFESIONÁLOVÉ SE ZKUŠENOSTMI Z OSOBU HR A BUSINESSU:

 

Mgr. Barbora Stejskalová, MBA

Ing. Aleš Kubík

JUDr. Alena Stejskalová

Mgr. Michal Vrajík, advokát

Ing. Anna Martínková

a další

 

TERMÍN A CENA:
  • školíme vždy v pátek či v sobotu nebo oba dny (1x – 2x v měsíci) čase 9:00 – 15:00
  • prezenční výuka v prostorách Human Garden s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1
  • cena: 40 000,-Kč bez DPH
  • cena zahrnuje prezenční výuku v prostorách HG, studijní materiály, on-line podporu, certifikát Human Garden
  • přihlaste se s kolegou či kolegyní z 1 firmy a dostanete 15% slevu