Zásadní změny právních předpisů

Změny právních předpisů se na začátku roku 2017 dotknou i vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Mění se výška nezabavitelné částky, podmínky pro dohodu o srážkách ze mzdy, a podmínky zaměstnávání nezletilých osob starších 15let.

Konkrétně:

1. účinnost od 1.1.2017

Změny, vyplývající z novely zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů:

  • snížení nezabavitelné částky pro exekuční srážky na 6154,67 Kč;
  • na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1538,67 Kč;
  • částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je stanovena na 9232 Kč.

2. účinnost od 28.2.2017

Změny, vyplývající z novely zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a prováděcích předpisů:

  • ruší se omezení zajistit dluh dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu;
  • nadále tedy lze uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy, ale nově již není její výše omezena na polovinu mzdy
  • pokud bude dohoda o srážkách ze mzdy uzavřena před účinností zákona, bude se na ni vztahovat původní úprava s omezením (nic ale nebrání tomu, aby si strany výslovně sjednaly, že se řídí novým zněním)
  • s ohledem na to bude třeba upravit stávající vzory dohod o srážkách ze mzdy a případné související vzory a dokumenty.

Změny, vyplývající z novely občanského zákoníku a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“):

  • s nezletilým, který dovršil 15 let a ještě nemá uzavřenou povinnou školní docházku, lze nově znovu sjednat pracovní poměr, DPP či DPČ, a to za předpokladu, že den nástupu do práce nebude předcházet dni ukončení povinné školní docházky;
  • ruší se právo zákonného zástupce nezletilého zaměstnance okamžitě zrušit pracovní poměr, DPP a DPČ, pokud je to nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého.

V případě zájmu o implementaci, bližší vysvětlení změn či revizi souvisejících dokumentů se na nás neváhejte obrátit.

 

Autor: JUDr. Jana Randová, Junior specialista pracovního práva, dne 24.2.2017