Setkání personalistů Karlovarského kraje ve spolupráci s Human Garden

Na Setkání personalistů Karlovarského kraje, které pořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 12. dubna společně s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a se společností Human Garden s.r.o. se v Krajské knihovně sešli personalisté téměř třiceti firem k prodiskutování možností alternativních zdrojů získávání zaměstnanců.

„Vnímáme velký nedostatek pracovních sil na trhu práce, proto jsme se rozhodli zorganizovat setkání, na kterém se firmy dozvědí o netradičních možnostech získávání pracovníků,“ uvedl k realizaci setkání Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Po úvodní prezentaci vystoupili se svými zkušenostmi v panelové diskuzi zástupci firem. Za Věznici Kynšperk nad Ohří Pavel Bělík- zástupce ředitele, Martina Hazuková – vedoucí provozovny střediska hospodářské činnosti, za Wieland Elektric Karsten Bablich- jednatel, za Rubikon centrum Lenka Ouředníčková- ředitelka služeb, za AV institut Martin Stolín- více prezident klubu personalistů ČR, za Vzdělávání praxí Josef Písecký- manažer projektu.

Mezi alternativní zdroje patří především osoby se zdravotní či sociální zátěží, odsouzení, osoby se záznamem v trestním rejstříku, lidé starší 50 ti let nebo osoby bez domova. Nejvíce personalisty zajímala otázka zaměstnávání vězňů, s čímž mnohé firmy mají již velmi pozitivní zkušenosti. „Naše firma se také potýkala s nedostatkem pracovních sil, proto jsme se v únoru toho roku rozhodli využít nabídky Věznice Kynšperk nad Ohří a od března zaměstnáváme 15 odsouzených osob na plný úvazek,“ uvedla Martina Pádrová, finanční a personální ředitelka společnosti ept connector.

Výběr vhodných osob včetně lékařských prohlídek zajišťuje věznice, firma naopak musí připravit prostory a vyčlenit pracovníka, který bude mít na starosti řízení zakázek a dále na vlastní náklady zajistit dopravu a proškolení všech zaměstnanců v komunikaci s odsouzenými. „Obsadili jsme tak méně kvalifikovaná pracovní místa, pro které se na trhu těžce hledají uchazeči. S výkonem práce odsouzených jsme spokojeni,“ doplnila Martina Pádrová. Personalisté si tak vyměnili spoustu cenných rad a zkušeností z této oblasti.