Životní cyklus zaměstnance

Kdy: 23. 9. 2020, 9:00-17:00
Kde:

Praha

Human Garden, Ostrovní 126/30, Praha 1

Typ: Workshop
Kdo: Ing. Iva Pechová
4 990 Kč

Co je to „životní cyklus zaměstnance“? Jako roli mám jako manažer v jednotlivých fázích tohoto cyklu? Jaké znalosti a dovednosti jako manažer potřebuji, abych své podřízenéefektivně provázel jejich „životním cyklem zaměstnance? Jaké jsou další role v tomto procesu?

Co Vám to přinese:

Po absolvování tohoto tréninku budou účastníci vědět, jakými fázemi životního cyklu zaměstnanci procházejí, jaká je v jednotlivých fázích role manažera a jaké jsou další role (např. HR). Jaké znalosti a dovednosti jsou zapotřebí, aby manažer efektivně zvládal jednotlivé fáze. Účastníci si nacvičí základní dovednosti pro jednotlivé fáze. Budou umět zvládat jednotlivé fáze životního cyklu zaměstnance tak, aby se jak pro manažera, tak pro zaměstnance jednalo o efektivní a pokud možno i pozitivní zkušenost.

Komu je určen:

Trénink je určen především manažerům, kteří přímo vedou a řídí své týmy a chtějí se zdokonalit ve svých manažerských dovednostech pro jednotlivé fáze.

Forma tréninku:

Zážitkové aktivity, interaktivní koučovací přístup, hry, cvičení, případové studie, nácvik.

O lektorovi

Ing. Iva Pechová

Po zkušenostech v zahraničním obchodě Plzeňského Prazdroje, kde jsem 3 roky vedla tým, který zajišťoval obchod se západní a jižní Evropou se od roku 1995 věnuji oblasti řízení lidských zdrojů.   Mám zkušenosti na straně interního HR manažera v nadnárodních a globálních společnostech v různých sektorech. Pracovala jsem na HR manažerských pozicích pro Carrefour Česká republika, GE Money Bank, Valeo Automotive, Plzeňský Prazdroj. Praxe v sektoru výroby, FMCG a financí ve významných globálních firmách mi poskytuje širokou škálu zkušeností a znalostí, ze kterých čerpám při své práci na straně externího dodavatele – v roli konzultanta, trenéra, kouče, mentora a facilitátora.

Registrace na akci

Vyhrazujeme si právo odmítnout účast konkurenčních společností.