Vedení a řízení lidí

Kdy: 10. 11. 2020, 9:00-16:30
Kde:

Praha

Human Garden, Ostrovní 126/30, Praha 1

Typ: Workshop
Kdo: Ondřej Štos, MBA
4 990 Kč

Cílová skupina:

pro začínající vedoucí pracovníky nebo teamleadery juniory

Cíl:

Dodat účastníkům průřez základní manažerskou komunikací a seznámit se styly a technikami jednání ve vedoucí pozici. Úspěšní účastníci si posílí kompetence v efektivním jednání s podřízenými, jejich motivování a využitím potenciálu. Posílí svůj postoj a upevní roli manažera týmu.

Absolvování kurzu účastníkům umožní: 

  • Efektivně vést svěřený tým k požadovaným výsledkům
  • Poznat své silné stránky, slabé stránky a své preference a motivátory
  • Získat přehled o vhodnosti různých přístupů k lidem
  • Naučit se správně nastavovat cíle
  • Řešit konflikty a dávat účinnou rozvojovou zpětnou vazbu

O lektorovi

Ondřej Štos, MBA

Podporu lidí v jejich rozvoji kompetencí, hledání cest k vyšší spokojenosti v pracovním i osobním životě a profesionální konzultace v oblastech lidských zdrojů jsem si před více jak deseti lety vybral jako hlavní náplň a smysl mého pracovního života. Těší mě, když se nám s klienty společně podaří naplnit jejich očekávání. Jsem nadšen, když workshopy a školení vedou k prokazatelným pozitivním změnám v myšlení, procesech, kompetencích nebo jen činnostech.

Než jsem se dostal k rozhodnutí věnovat se rozvoji potenciálu, prošel jsem si obchodními pozicemi a založil pár personálních úseků, doplnil si manažerské vzdělání, vzdělání v oblasti HR, pronikl do technik a metod rozvoje pro praktiky, složil zkoušku z psychologie a nechal se úspěšně certifikovat Evropskou radou pro mentoring a coachig profesionálním koučem.

Registrace na akci

Vyhrazujeme si právo odmítnout účast konkurenčních společností.