Rozviňte své schopnosti komunikovat nenásilnou a efektivní cestou

Kdy: 20. 7. 2020, 17:00 - 19:00
21. 7. 2020, 9:00 - 11:00
Kde:

Praha

Human Garden, Ostrovní 126/30, Praha 1

Typ: Workshop
Kdo: Mgr. Jana Soukupová
1 500 Kč

Při komunikaci lidí dochází často k přehnanému posuzování, agresivní soutěživosti. Takové cesty vedou často k nedorozuměním a konfliktům. Zabránit neúspěchům a předejít konfliktům je možné, pokud budeme vnímaví ke svému okolí a k potřebám svým i druhých. Otevřeme tak prostor úspěchu.

Cíl

Cílem workshopu je představit vám koncept nenásilné, efektivní komunikace. Nabídnout možnost využití těchto metod, která osvobozují komunikaci od negativních zkušeností a pomáhají překonávat navyklé vzorce v jednání, řešit konflikty a rozvíjet vztahy založené na respektu a spolupráci.

O lektorovi

Mgr. Jana Soukupová

V průběhu své pracovní kariéry jsem sbírala zkušenosti v pozici produkční v oblasti kultury. Pracovala jsem také ve společnosti Česká spořitelna, a.s.. Dále jsem působila jako pedagog a metodik prevence ve školství a v soukromých vzdělávacích organizacích jako lektor a trenér.

Od roku 2015 působím jak nezávislý lektor, konzultant a kouč. Spolupracuji také v pozici specialisty individuálních forem profesního rozvoje v projektu SRP pro NIDV. Mezi mé lektorské aktivity patří i vedení akreditovaných školení v oblasti komunikačních dovedností, timemanagementu, manažerských dovedností, jak se vyhnout vyhoření aj.. Velmi mě také naplňuje práce krizového interventa pro neziskovou organizaci Linka Bezpečí v pozici konzultanta. Všechny zkušenosti a znalosti, které jsem načerpala v průběhu mých pracovních aktivit využívám v soukromé praxi v roli kouče a mentora, facilitátora a krizového interventa.

Registrace na akci

Vyhrazujeme si právo odmítnout účast konkurenčních společností.