Práce se stresem a jak nevyhořet

Kdy: 15. 9. 2020, 9:00-16:30 (již proběhl)
Kde:

Praha

Human Garden, Ostrovní 126/30, Praha 1

Typ: Workshop
Kdo: Mgr. Jana Soukupová
4 990 Kč

S pojmem Syndrom vyhoření neboli burnout se setkal snad již každý. Je to stav, kterému se ale lze vyhnout a nepoznat ho. Cestou nám může být jen práce na sobě. Naučíme-li se rozpoznat svůj stres a pracovat s ním, nemusíme zažít stavy naprostého fyzického a duševního vyčerpání, ale můžeme nasměrovat život do rovnováhy a ke zdrojům naší energie.

Cíl

Cílem workshopu je seznámit klienty se Syndromem vyhoření a s jeho možnými důsledky. Nabídnout typografii stresu a jaké jsou cesty vedou ke zvládání stresu. Současně představit techniky, jak posilovat svou odolnost vůči stresu. Jak se postavit perfekcionalismu. Nedílnou součástí workshopu je nabídka relaxačních technik pro zvládání stresu na tělesné úrovni.

Obsah

  • Seznámení se s typografií stresu s Syndromem vyhoření
  • Jak ovlivňuje psychický stres náš výkon
  • Zjištění vlastního přístupu k práci, k sobě i k druhým
  • Zvládání stresu na úrovni myšlení.
  • Vytváření mapy zvládání každodenního stresu
  • Odhalení škodlivosti perfekcionalismu
  • Návody pro zvládání stresu na tělesné úrovni a jak je důležité relaxovat
  • Představení asertivního chování jako dobrého způsobu zvládání každodenních stresů
  • Desatero podporující nevyhoření
  • Sdílení vlastních zkušeností, shrnutí a doporučení

Forma

Teoretická prezentovaná část workshopu je vždy provázena praktickou částí, kde si nácvikem upevníte získané poznatky.  V tomto workshopu je vytvořen prostor pro poznání vlastního ohrožení stresem formou dotazníků (anonymních). Součástí je také dostatečný prostor na zpětnou vazbu a diskusi účastníků.

O lektorovi

Mgr. Jana Soukupová

V průběhu své pracovní kariéry jsem sbírala zkušenosti v pozici produkční v oblasti kultury. Pracovala jsem také ve společnosti Česká spořitelna, a.s.. Dále jsem působila jako pedagog a metodik prevence ve školství a v soukromých vzdělávacích organizacích jako lektor a trenér.

Od roku 2015 působím jak nezávislý lektor, konzultant a kouč. Spolupracuji také v pozici specialisty individuálních forem profesního rozvoje v projektu SRP pro NIDV. Mezi mé lektorské aktivity patří i vedení akreditovaných školení v oblasti komunikačních dovedností, timemanagementu, manažerských dovedností, jak se vyhnout vyhoření aj.. Velmi mě také naplňuje práce krizového interventa pro neziskovou organizaci Linka Bezpečí v pozici konzultanta. Všechny zkušenosti a znalosti, které jsem načerpala v průběhu mých pracovních aktivit využívám v soukromé praxi v roli kouče a mentora, facilitátora a krizového interventa.

Registrace na akci

Vyhrazujeme si právo odmítnout účast konkurenčních společností.