Jak prezentovat čísla a „suchá“ data zajímavou a poutavou formou

Kdy: 2. 11. 2020, 9:00-17:00
Kde:

Praha

Human Garden, Ostrovní 126/30, Praha 1

Typ: Workshop
Kdo: Mgr. Petra Šimková
5 890 Kč

Určeno pro všechny, kteří se chtějí naučit zajímavě a poutavě prezentovat čísla a „suchá“ data, aby tak více prodali sebe, svou práci, výsledky, projekty, produkty, služby apod.

Cíle

  • Naučíte se sestavit prezentaci tak, aby byla zajímavá, poutavá a vzbuzovala žádoucí emoce
  • Získáte tipy, jak připravit prezentaci, tak aby si jí posluchač zapamatoval
  • Naučíte se prezentovat čísla a suchá data lidsky, přátelsky a zajímavě
  • Procvičíte si prezentace před účastníky formou videotréninku

Obsah

  • Jak zajistit, aby si posluchači prezentaci co nejvíce zapamatovali? – užitečná šablona prezentace podle Tonyho Buzana – co do prezentace zařadit, aby byla výjimečná, upoutala pozornost a zanechala pozitivní dojem
  • Čísla a „suchá“ data zajímavě a poutavě – co vše nám mohou říci a ukázat čísla a data
  • Vytvářejte lidem v hlavách obrazy – mentální vizualizace, díky které posluchači tématu snadněji porozumí a budou si ho pamatovat, vytvářejte prezentace v souladu s fungováním lidského mozku
  • Jak podpořit prezentaci pomoci neverbální komunikace a prací s hlasem
  • Praktický nácvik, aplikace do praxe, videotrénink a doporučení pro další rozvoj

Metody

Praktický interaktivní seminář – diskuze, sdílení best-practice a know-how, praktický nácvik, videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj.

Každý účastník obdrží natočené video svých prezentací.

O lektorovi

Mgr. Petra Šimková

Čtyři roky jsem vlastnila a řídila taneční školu v Praze. Poté jsem pracovala jako manažer vzdělávacích projektů ve vzdělávací firmě, kde jsem poznala, kudy vede má profesní cesta. Během fungování ve firmě jsem také začala vést semináře pro klienty. Má lektorská praxe odstartovala ve společnosti MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank), kde jsem jako interní trenér začala připravovat a realizovat zprvu produktová školení a poté semináře soft skills. Po přestupu na HR do oddělení tréninku a rozvoje jsem řídila vzdělávací projekty určené pro skupiny talentů (projekty na vzdělávání interních trenérů a interní „univerzity“) a nadále vedla semináře soft skills určené zejména manažerům, a to od nejnižších úrovní řízení až po nejvyšší. Absolvovala jsem výcvik ve vedení behaviorálního výběrového rozhovoru, jehož principy jsem implementovala do procesu náboru. Dále jsem se vzdělávala v trenérské oblasti a absolvovala různá školení v ČR i zahraničí. Od roku 2007 působím jako nezávislý lektor, kouč a konzultant v oblasti vzdělávání, rozvoje a náboru. Spolupracuji s Human Garden na přípravě a realizaci vzdělávacích programů pro klienty, publikuji články a příspěvky z oblasti rozvoje osobnosti na osobním blogu, jsem autorkou odborných e-booků a vytvářím on-line vzdělávací programy jako doplněk k prezenčním seminářům pro zvýšení efektivity vzdělávání.

Registrace na akci

Vyhrazujeme si právo odmítnout účast konkurenčních společností.