Emočně inteligentní v 21. století

Kdy: 25. 11. 2020, 9:00-17:00
Kde:

Praha

Human Garden, Ostrovní 126/30, Praha 1

Typ: Workshop
Kdo: Mgr. Petra Šimková
5 890 Kč

Emoční inteligence je druh sociální inteligence, která se projevuje při jednání s lidmi, se kterými jsme každodenně v kontaktu. A právě způsob, jak s nimi vycházíme, určuje, zda se nám bude dařit. Emoce hrají v našem jednání i myšlení obrovskou roli a často za nás rozhodují i v okamžicích, kdy bychom si to nepřáli. Proto stojí za to se jim věnovat.

Cíle

 • Poznáte a pochopíte své emoce, jak vznikají, proč, jak je ovládat a účinně se vypořádávat s emocemi druhých.
 • Na různých technikách si vyzkoušíte, jak pracovat s vlastními emocemi, ale i emocemi druhých.
 • Poznáte, jak uvolnit napětí, ventilovat emoce způsobem přijatelným pro své okolí, jak postupně zvyšovat svou přizpůsobivost a jak si dokázat poradit s konfliktem, změnou a růstem.

Obsah

 • Emoční inteligence – co je to a proč je mnohdy považována za důležitější než IQ
 • Čtyři dovednosti emoční inteligence – strategie v oblasti osobní a mezilidské
 • Jak poznat a pochopit, co prožíváme v rovině emocí
 • Účinné a praktické sebeovládání jako součást práce s vlastními emocemi, vztek a úzkost – jak „řídit“ vztek a úzkost u sebe i druhých lidí
 • Možnosti uvolnění vlastních emocí, cesta do nitra sebe sama
 • Návyky v oblasti emocí – „programování“ účinných návyků v oblasti emoční inteligence, jejichž dodržování nám přinese úspěch
 • „Pětikrok“ pro zvládání spouštěčů negativních emocí – „naprogramujte“ si pomocí imaginace, jak chcete v budoucnu zvládat negativní emoce
 • Komunikace „čtyř uší“ aneb prevence nedorozumění v tom, co říkáme a druhý slyší
 • Praktická cvičení, hry a doporučení pro další rozvoj
 • Závěr a vyhodnocení semináře, aplikace v praxi

Metody

Praktický interaktivní seminář – diskuze, sdílení best-practice a know-how, praktický nácvik, imaginace – žádoucí programování mysli, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj.

Každý účastník obdrží MP3 nahrávku imaginace, kterou si na semináři prakticky vyzkouší.

O lektorce

Mgr. Petra Šimková

Čtyři roky jsem vlastnila a řídila taneční školu v Praze. Poté jsem pracovala jako manažer vzdělávacích projektů ve vzdělávací firmě, kde jsem poznala, kudy vede má profesní cesta. Během fungování ve firmě jsem také začala vést semináře pro klienty. Má lektorská praxe odstartovala ve společnosti MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank), kde jsem jako interní trenér začala připravovat a realizovat zprvu produktová školení a poté semináře soft skills. Po přestupu na HR do oddělení tréninku a rozvoje jsem řídila vzdělávací projekty určené pro skupiny talentů (projekty na vzdělávání interních trenérů a interní „univerzity“) a nadále vedla semináře soft skills určené zejména manažerům, a to od nejnižších úrovní řízení až po nejvyšší. Absolvovala jsem výcvik ve vedení behaviorálního výběrového rozhovoru, jehož principy jsem implementovala do procesu náboru. Dále jsem se vzdělávala v trenérské oblasti a absolvovala různá školení v ČR i zahraničí. Od roku 2007 působím jako nezávislý lektor, kouč a konzultant v oblasti vzdělávání, rozvoje a náboru. Spolupracuji s Human Garden na přípravě a realizaci vzdělávacích programů pro klienty, publikuji články a příspěvky z oblasti rozvoje osobnosti na osobním blogu, jsem autorkou odborných e-booků a vytvářím on-line vzdělávací programy jako doplněk k prezenčním seminářům pro zvýšení efektivity vzdělávání.

Registrace na akci

Vyhrazujeme si právo odmítnout účast konkurenčních společností.