Hodnotící a motivační rozhovory – 15. 1. 2019

Kdy:15. 1. 2019, 9:00
Kde:

Praha

Human Garden, Ostrovní 126/30, Praha 1 - Nové Město

Typ: Otevřený kurz

Přelom roku je tradičně v řadě firem obdobím kdy probíhá tzv. roční hodnocení. Hodnotí se plnění cílů, pracovní výkon, někde i kompetence, naplňování hodnot…

Proces, který zabírá všem účastníkům hodně času. Je poměrně i administrativně náročný. Jak se tedy připravit, aby to byl čas a energie efektivně vynaložené?

Trénink Hodnotící a motivační rozhovory je zaměřen jednak na to, jak nastavovat parametry prohodnocení – aby se daly jednoznačně vyhodnotit a především na to, jak vést hodnotící rozhovor aposkytovat efektivní zpětnou vazbu.

Co přinese tento trénink účastníkům

Po absolvování tohoto tréninku budou účastníci rozumět tomu, kam zapadá proces hodnocení v rámci životního cyklu zaměstnance, proč je to proces důležitý a co vše lze z efektivně provedeného hodnocení vytěžit. Účastníci budou umět správně nastavit cíle, budou zvládat vedení výběrového rozhovoru, procvičí si, jak efektivně poskytovat zpětnou vazbu – pozitivní i negativní.

Pro koho je trénink především určen

Trénink je určen všem manažerům, teamleaderům, vedoucím,… kteří se chtějí zdokonalit v poskytování zpětné vazby, ve vedení hodnotícího rozhovoru a naučit se, jak zvládat náročné akonfliktní situace v těchto rozhovorech.

Forma tréninku

Zážitkové aktivity, interaktivní koučovací přístup, hry, cvičení, případové studie, nácvik.

Rozsah tréninku

1 den (9:00–17:00)

Cena

4 500 Kč bez DPH

Trenér

Iva Pechová

Registrace na akci

Akce již proběhla, rezervace není možná